Početna Prijedorski region ZELENO SVJETLO ZA KREDITNO ZADUŽENJE GRADA PRIJEDORA OD 20 MILIONA KM

ZELENO SVJETLO ZA KREDITNO ZADUŽENJE GRADA PRIJEDORA OD 20 MILIONA KM

Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas Odluku o kreditnom zaduženju grada Prijedora u iznosu od 20 miliona KM. Od ovog iznosa 13.155.000 KM biće namijenjeno za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, a 6.845.000 KM za realizaciju kapitalnih projekata grada Prijedora.

“Uslov za podizanje kredita je kamatna stopa do četiri odsto, a u najavi je i garancija Vlade Republike Srpske. U saradnji sa Ministarstvom finansija RS dobili smo instukcije o načinu dobijanja garancije Vlade RS i ovom odlukom ustvari zadužili gradonačelnika da ispoštuje te instrukcije. Gradsko odjeljenje za finansije radilo je analizu na osnovu koje smo došli do zaključka da umanjujemo mjesečni anuitet za oko 288.000 KM. Kada je u pitanju novo dugoročno zaduženje, grejs-period je godinu dana i u tom grejs-periodu imali bismo oko 3.5 miliona KM oslobođenih sredstava iz budžeta za druge namjene, odnosno za tekuću likvidnost”, pojasnila je Maja Kunić, v.d. načelnika Odjeljenja za finansije.

To je i suština novog kreditnog zaduženja, pojašnjava gradonačelnik Dalibor Pavlović. Da se održi tekuća likvidnost, da se deficit pokriva iz tekućih priliva, refinansiraju tekuće kreditne obaveze i realizuju kapitalni projekti na području grada.

“Očekujem da kamata neće biti veća od 3,7 odsto. Poenta je da mi sredstva koja smo utrošili, nadoknadimo sredstvima iz ovog kredita, da završimo navedene projekte, koji stoje u ovoj odluci. Ono što je još uvršteno, pored onih projekata koji su bili predviđeni budžetom, jeste infrastruktura u dvije industrijske zone, “Celpak” i “Aerodromsko naselje”, gdje je najavljen dolazak dva nova investitora i rekonstrukcija eksterijera oko Boračkih zgrada u Prijedoru”, rekao je Pavlović.

Kako je istakao gradonačelnik, novim kreditnim zaduženjem biće zatvoreno 10 postojećih kredita koji su u ovom trenutku nepovoljni sa ukupnom mjesečnom ratom od 355.000 KM, koja će biti smanjena na oko 180.000 KM nakon grejs-perioda. Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su i Prijedlog izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija Grada Prijedora za period 2021-2023. godina.

kozarski.com