Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske za treći kvartal prošle godine, ukupan iznos kredita koje su banke dale stanovništvu iznosi skoro tri i po milijarde maraka, što pokazuje značajno povećanje po stanovniku u odnosu na ranije godine.

U vremenu krize, građani sve češće posežu za novim kreditima, pokazuju zvanični podaci za treći kvartal 2022 godine. Tako je ukupan iznos kredita datih stanovništvu iznosio tri milijarde, 425 miliona 500 hiljada konvertibilnih maraka.

Kada se to podijeli sa procjenom broja stanovnika u Republici Srpskoj od 1.128.309, dobije se kreditna zaduženost po stanovniku nešto više od tri hiljade maraka.

To je za 174 marke veća zaduženost po stanovniku u odnosu na 2021. i za 400 maraka veći dug u odnosu na 2020. godinu.

Još veći iznosi zaduženja po stanovniku se dobiju kada se uračunaju krediti banaka iz Federacije koje imaju svoja predstavništva u Republici Srpskoj.

Svakodnevni troškovi su sve veći, pa je kredit građanima često jedina opcija, kažu ekonomisti.

– Kreditno zaduženje koje pojedinac može uredno da otplati uopšte nije sporno, kažu ekonomisti. Međutim, kako navode, brojne su situacije gdje je zaduženje veće od stvarne mogućnosti za njegovo vraćanje, pa građani padaju u dužničko ropstvo.