Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS, protiv koga se pobunila medijska zajednica neće ućutkati samo medije, već i građane. I oni mogu platiti kaznu koja iznosi  i do 120.000 maraka, ako nešto napišu na društvenim mrežama, Vajber grupi ili kažu u kafani, na dječijem rođendanu, poslu…

“Ono što je najopasnije je da više nećete imati slobodu govora u punom smislu te riječi. Stvara se zakonski temelj da možete biti procesuirani zbog svađe sa komšijom ili nekim od stranačkih oponenata ili nekim ko se ne slaže sa vašom političkom ideologijom. Možete na rođendanu govoriti o nekome i to može da čuje njegova porodica. Prema članu zakona koji je predložen, ukoliko porodica  smatra da je oštećena, vi ne morate dokazivati istinitost ili neistinitost takvog navoda, vi ćete platiti rigoroznu kaznu, koja će ići u vrijednosti vašeg stana ili vaše kuće. Koliko su građani spremni da za izgovorenu riječ plate tako visoku cijenu?”, pitao je danas ispred Narodne skupštine Republike Srpske Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, gdje će poslanici danas glasati o Nacrtu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS.

Kazne kaže Vukelić ne id u samo do 120.000 KM, jer plaćaju se i sudski troškovi, a u građanskoj parnici protiv oštećenog, kada on tuži, kaznu je od 5.000 do 10.000 KM.

“Znači to su kazne koje mogu ići i do 150.000 KM”, ističe Vukelić.

ZAŠTO SE SVAKO TREBA ZABRINUTI?

Podsjetimo Nacrt zakona tretira klevetu i uvredu kao krivična djela i najavljuje visoke novčane kazne za prekršioce

Izdvojili smo samo par ilustracija iz Nacrta:

UVREDA – Ko uvrijedi drugoga, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 KM do 20.000 KM. Ako je djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala pristupačna većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM – stoji u Nacrtu Zakona.

Međutim, ovdje se navodi i ako je počinitelj bio izazvan nedostojnim ponašanjem uvrijeđenog ili je oštećeni pred sudom prihvatio njegovo izvinjenje zbog učinjenog djela, sud ga može osloboditi kazne. Ali, ako je uvrijeđeni uvredu uzvratio, sud može oba ili samo jednog učinioca osloboditi od kazne.

KLEVETA – Ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kazniće se novčanom kaznom od 8.000 KM do 30.000 KM. Ako je djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije ili putem društvenih mreža, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 15.000 KM do 80.000 KM.

IZNOŠENJE LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA– U Članu 208. Zakona “Iznošenje ličnih i porodičnih prilika”  se navodi da će se onaj ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniti novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM.

Ako je to urađeno putem medija, društvenih mreža ili na javnom mjestu kazna je od 20.000KM do 100.000KM.

Navedimo na karaju da još uvijek, imenom i prezimenom, nisu poznati autori ili autor Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS.