Prva akcija košenja u 2023. je završena!

Važno je napomenuti da su u akciji, pored Čuvara, učestovale djevojke iz OK “Vožd” ali i ekipa iz Kine – China State Construction, uz čije zajedničke ruke, trud i znoj smo obale ponovo digli na viši nivo!

Aktivnosti su bile košenje obe strane gradskog kupališta, montaža 3 kante na stubićima i posađena je 21 sadnica navode Čuvari Sane.