Početna Vijesti Zaustavljeno betoniranje Une!

Zaustavljeno betoniranje Une!

“Očekujemo od inspekcije da podigne krivičnu prijavu protiv investitora, kako je to propisano Članom 303. Krivičnog zakona Federacije BiH, da sve ovo ne završi nekom smiješnom, simboličnom novčanom kaznom za počinitelja. Očekujemo da o trošku investitora sav beton bude uklonjen i iz Une i sa obale i da obala bude vraćena u prvobitno stanje” saopšteno je iz EKO Akcije

Nakon prijave građevinskog zahvata betoniranja obale rijeke Une u bihaćkom naselju Pritoka, Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća izašla je na teren i utvrdila da se radi o nelegalnom i nezakonitom zahvatu bez pribavljenih akata za građenje na zemljištu k.č. 1032/1 k.o. Pritoka.

S tim u vezi sačinjen je službeni zapisnik, vlasniku zemljišta naložena je obustava daljih radova i postavljena inspekcijska traka čime se gradilište smatra zatvorenim. Nakon navedenih radnji slijedi i izdavanje Rješenja o uklanjanju nelegalne građevine, a eventualna povreda inspekcijske trake prouzročit će i krivičnu odgovornost za vlasnika.

” Bespravni građevinski zahvati i betoniranje obala rijeke Une, osim što štete okolišu, narušavaju prirodu i vizuelni ambijent zbog kojeg se grad Bihać svrstava u red ekoloških i turističkih destinacija. Sve češćim utvrđivanjem obala nedozvoljenim materijalima narušava se autentičnost prostora i ugrožava turistički potencijal grada Bihaća. S tim u vezi Gradska građevinska inspekcija će u narednom periodu provoditi intenzivne aktivnosti vezano za popis i izdavanja rješenja za ukljanjanje nelegalnih građevina i zahvata, s naglasnom na područja uz rijeku Unu. Mole se svi građani i ekološke organizacije da nadležnoj Službi za inspekcijske poslove prijave svaki slučaj potencijalne nelegalne gradnje, a naročito devastacije obala Une” saopšteno je iz Grada.

ASHA prodaja vozila