Početna Prijedorski region Zasjedao Štab za vanredne situacije

Zasjedao Štab za vanredne situacije

Na 18. sjednici gradskog Štaba za vanredne situacije koja je danas održana u Prijedoru konstatovano je da nema značajnijeg pomaka kada je u pitanju epidemiološka situacija u Prijedoru. Prijedorska bolnica, koja je ujedno i regionalna bolnica, trenutno na kovid odjeljenju liječi 68 pacijenata, od kojih je 38 iz Prijedora, 20 iz Novog Grada i 10 iz Kozarske Dubice. Svi pacijenti imaju težu ili tešku kliničku sliku bolesti koja u većini zahtjeva kiseoničku podršku. Zabrinjavajući je broj pacijenata iz okolnih opština obzirom na njihov broj stanovnika. Otvaranje dnevnih bolnica u domovima zdravlja bi trebalo rasteretiti prijedorsku bolnicu kada je u pitanju briga o ležećim pacijentima.
Inspekcijski nadzori i kontrole policije i komunalne policije su redovne, te od prošle sjednice Štaba u ponedjeljak, nisu zabilježeni prekršaji niti nepoštivanje emidemioloških mjera. Otvaranje ugostiteljskih objekata i fitnes centara pojačava kontrole i nadzor navedenih organa.
Dezinfekcija javnih površina i šetališta će biti obavljena čim se za to ostvare vremenski uslovi.
U susret otvaranju ugostiteljskih objekata i fitnes centara apelovano je na građane i pravna lica da se pridržavaju mjera za sprečavanje širenja virusa korona.
Iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor obavještavaju građane koji su primili prvu komponentu vakcine Sputnjik V da će se revakcinacija, koja slijedi 21 dan nakon vakcinacije, obaviti prema istoj satnici kao i kada je bila vakcinacija te da neće biti posebnog pozivanja građana.

Komandant Štaba

Dalibor Pavlović

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 08.04.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 118 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 1.426 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 97 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 167 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 6.979 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica zbog oboljenja COVID -19 smješteno je 68 lica od kojih je 38 lica iz Prijedora, 20 lica iz Novog Grada i 10 lica iz Kozarske Dubice.
2. Dana 06.04.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.79-1/21 kojim se od 08.04.2021. do 12.04.2021. godine zabranjuju:
– sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,
– sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani i sl.),
– organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj hrane i pića na otvorenom i zatvorenom prostoru,
– rad bazenima “wellnes” i spa centrima,
– rad skijalištima i skijaškim centrima,
– rad priređivačima igara na sreću, osim priređivačima internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole,
– aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisutstvo više lica u istom prostoru (pozoršta ,bioskopi, muzeji, galerije).
– U periodu od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i dr.) od 06:00 do 22:00 časova, strogo poštujući uputstva JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.
– Ovim zaključkom se od 08.04.2021. godine obustavlja vaspitno obrazovni rad u prostorijama osnovnih škola za učenike od šestog do devetog razreda, kao i srednjih škola i univerziteta i ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj uz obavezu organizovanja nastave na daljinu korištenjem sredstava elekrtonske komunikacije.
– Ovim Zaključkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održati fizičku distancu od dva metra. Takođe su ovim zaključkom donesene i sljedeće mjere:
– od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim subjektima u periodu od 22,00 do 06,00 časova,
– od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine u periodu od 22,00 do 06,00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šaltera,
– od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje.
3. Dana 06.04.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.79-2/21 kojim se uređuje organizovanje procesa rada i angažovanje lica zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.
4. Kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite i mjera za sprečavanje širenja virusa korona donesenih od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije odvija se kontinuirano i efikasno od strane zajedničkog kontrolnog tima koje čine predstavnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor i Odsjeka komunalne policije Gradske uprave Prijedor.
5. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije. Mjere donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situcije prema izvještajima nadzornih i kontrolnih organa dobro se poštuju na području grada Prijedora.

Naredbe, zaduženja i preporuke
1. Obavezuju se svi subjekti i sva pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 79 -1/2 donesenog 06.04.2021. godine.
2. Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost da uslove obavljanja djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.
3. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno u skladu sa obavezujućom instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave vrše kontinuiran i povećan broj kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije. Posebno je potrebno pojačati kontrolu pridržavanja epidemioloških mjera na mjestima javnog okupljanja stanovništva.
Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem mjera zabrane i ograničenja kao i poštivanja mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona vršiti putem zajedničkih kontrolnih tijela koja čine pripadnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka komunallne policije i Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor.
4. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju (do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.
5. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem virusa korona i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-18/21
Datum: 08.04.2021. godine

KOMANDANT
Dalibor Pavlović

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila