Početna Prijedorski region Zasjedao gradski Štab za vanredne situacije

Zasjedao gradski Štab za vanredne situacije

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 06.07.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 4 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 1770 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 121 lice je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji nema ni jedno lice, a zdravstveni nadzor je prestao za 7878 lica. U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor -COVID odjeljenje radi liječenja lica zbog oboljenja COVID-19 smješteno je 5 lica, od toga 4 iz Prijedora i 1 iz Kozarske Dubice. Do sada je na teritoriji grada Prijedora prvom dozom vakcine vakcinisano 6940 građana, a revakcinisano je 3202 građana.
2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije. Mjere donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situacije prema izvještajima nadzornih i kontrolnih organa dobro se poštuju na području grada Prijedora.

Dana 01.07.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 90-1/21 o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj :
1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva od 01.07.2021. do 15.07.2021. godine zabranjuju se:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 120 ljudi,
2) sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica,

2. Od 01.07.2021. do 15.07. 2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 24.00 časa:
1) Svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),
2) Priređivačima igara za sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

3. Od 01.07.2021. do 15.07.2021. godine u periodu od 24:00 do 06:00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.
4. Od 01.07.2021. godine, a izuzetno od tačke 1., podtačke 1) ovog zaključka, dozvoljavaju se :
1) Takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU ” Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”,
2) Organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.
5. Dozvoljene aktivnosti iz ovog zaključka sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.
6. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
7. Izuzetno od tačke 6. ovog zaključka obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
1) Djeca mlađa od 7 godina života,
2) Lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
3) Lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.
8. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.
9. Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 6. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.
10. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da :
1) Usluge pružaju zaštićeni maskom,
2) Obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
3) Obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge a nemaju ih,
4) Se pridržavaju uputstava JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za organizovanje reda u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
5) Odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
12. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:
1) Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,
2) Na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.
13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.
14. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:
1) Na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa
2) Održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
3) Omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

15. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.
16. Naređuje se štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave, a posebno štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave u kojima je pogoršana epidemiološka situacija da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u banrednim situacijama (“Službeni glasnik republike Srpske”), broj: 121/12 i 46/17), a zbog pogoršane epidemiološke situacije na teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom i da pod hitno preduzmu sve potrebne mjere i radnje na sanaciji epidemiološke situacije na teritoriji svoje lokalne samouprave, te da o preduzetim mjerama i radnjama u roku od 48 časova obavijeste Republički štab za vanredne situacije.
17. Naređuje se Stručno-operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije da jednom sedmično održava sjednice, analizira epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj i da na dnevnom nivou podnosi izvještaje Republičkom štabu za vanredne situacije.
18. Nepoštovanje mjera zabrane i ograničenja iz ovog zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/17, 42/20, 98/20).
19. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.
20. Ovaj zaključak stupa na snagu 01.07.2021. godine.
21. Stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje da važi Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 89-1/21 od 21.06.2021. godine.

Takođe Republički štab za vanredne situacije na sjednici od 01.07.2021. godine donio je i slijedeći zaključak:
Broj: 90-2/21 Zaključak o donaciji lične i zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama u RS kojim se Domu zdravlja Prijedor i Opštoj bolnici ” dr Mladen Stojanović ” dodjeljuju značajne količine raznovrsne zaštitne opreme kao što su: viziri, maske, kape, kapuljače, rukavice, zaštitna odijela i ogrtači.

Naredbe, zaduženja i preporuke
1. Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području grada Prijedora da uslove obavljanja djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.
2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kontinuirano vrše kontrolu i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije.
3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se privatno okupljaju (do 70 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem virusa korona i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-30/21
Datum: 06.07.2021. godine

KOMANDANT
Dalibor Pavlović

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila