Početna Vijesti Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS nije dobio saglasnost Vijeća naroda

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS nije dobio saglasnost Vijeća naroda

Delegati su na Petnaestoj redovnoj sjednici Vijeća naroda razmatrali Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, broj: 02/1-021-825/21 u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Budući da na sjednici Vijeća naroda nije postignuta saglasnost u pogledu navedenog zakona, u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, predviđenim članom 70. Ustava Republike Srpske, dopunjenog Amandmanom LXXXVII, predmet se upućuje Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata.

Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 20. oktobra Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Na zakon je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Zakonom na nivou RS predviđa se osnivanje Agencije za lijekove i medicinska RS.

Buka