Početna Prijedorski region Zaključci sa 18. sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije

Zaključci sa 18. sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 01.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije.

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora nema novoregistrovanih slučajeva inficiranih virusom korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 497 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 596 lica. U karantin u Sportskoj dvorani “Mladost” je trenutno smješteno 20 lica koja su pod zdravstvenim nadzorom
2. Snabdjevenost tržišta na području grada Prijedora osnovnim životnim namirnicama i robama je dobra. Na skladištima trgovinkih centara ima dovoljna količina svih roba, a snabdjevanje novim količinama roba je uredno.
3. Od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nije data saglasnost za objekat stare bolnice Prijedor za proširenje kapaciteta bolnice “”Doktor Mladen Stojanović”, zbog nemogućnosti rješavanja problema smještaja lica koja su smještena u ovom objektu, a koja zbog svog psihofizičkog i zdravstvenog stanja imaju potrebu za intenzivnom brigom i njegom.
4. Gradski štab za vanredne situacije je dana 31.03.2020.godine uputio prijedlog Republičkom štabu za vanredne situacije za iznalaženje boljih i sigurnijih rješenja za tretman lica koja se upućuju prema lokalnim zajednicama i stavljaju se pod zdravstveni nadzor.
5. Od strane Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove preduzete su aktivnosti za nabavku 100 kreveta i 100 dušeka za potrebe karantina, kao i za nabavku zaštitnih i dezinfikacionih sredstava.
6. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situascije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1.Hotel “Prijedor” u Prijedoru stavlja se u funkciju karantina za smještaj lica koja su stavljena u izolaciju i pod zdravstveni nadzor na području grada Prijedora, a koja nisu testirana na korona virus.
Gradonačelnik Grada Prijedora će donijeti naređenje o formiranju, uslovima i načinu funkcionisanja karantina koji se formira u Hotelu “Prijedor” u Prijedoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2. Gradski štab za vanredne situacije će donijeti posebne zaključke koji se odnose na socijalne i ekonomske mjere u cilju ublažavanja negativnih efekata na privredne i društvene djelatnosti usljed pojave korona virusa na području Grada Prijedora, kao i mjere o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Grada Prijedora.

3. Formira se odbor za praćenje i odobravanje korištenja sredstava sa posebnog žiro-računa bolnice “Doktor Mladen Stojanović” Prijedor na koji se uplaćuju sredstva donacije namijenjene za potrebe funkcionisanja bolnice u okolnostima aktuelne epidemiološke situacije. U odbor se imenuju sljedeći članovi: Jelača Mladen, Kahrimanović Enes i Bojić Goran.

4. Izvršiti analizu mogućnosti korištenja “Mašinske škole” Prijedor koja je stavljena u funkciju karantina za privremene potrebe proširenja kapaciteta bolnice “Doktor Mladen Stojanović ” Prijedor u slučaju pojave blage kliničke slike oboljenja od korone virusa kod lica koja su smještena u postojeće karantine.
-Nosilac aktivnosti : HES služba Doma zdravlja Prijedor i Bolnica ” Doktor Mladen Stojanović” Prijedor.

5. Ovim zaključkom stavljaju se van snage zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije doneseni dana 19.03.2020. i 30.03.2020.godine, a odnose se na režim funkcionisanja poslovnih subjekata na području grada Prijedora.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.

Broj: 02-sl-18/20
Datum: 31.03.2020. godine

KOMANDANT

Milenko Đaković

 

ASHA prodaja vozila