Početna Prijedorski region Za vikend zabranjena sva okupljanja u prirodi

Za vikend zabranjena sva okupljanja u prirodi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Prijedoru su za predstojeći vikend zabranjena sva okupljanja ljudi u prirodi jer postoji opravdan strah da se može socijalnim kontaktima povećati broj zaraženih.

Komandant Štaba za vanredne situacije grada Prijedora Milenko Đaković izjavio je da su tokom vikenda zabranjena sva druženja građana na izletištima kao i roštiljanja, te svaki oblik okupljanja.
“Kontrolni organi će kontrolisati i postupaće rigorozno prema onima koji odmičući se od grada u prirodi funkcionišu na način da stvaraju uslove da se virus prenese sa osobe na osobu”, najavio je Đaković.
On je dodao da je trenutno najviši nivo proširenja virusa i da su procjene da će tako biti naredne dvije to tri sedmice.
“Dalje se očekuje mogući rast oboljelih i zato smo odlučili, pošto će sutra i prekosutra biti lijepo vrijeme, da naložimo i kontrolnim organima da kontrolišu ove pojave i molim građane da ovo ne rade, jer svako okupljanje ljudi u malo većoj grupi stvara više uslova da se eventualni virus koji sigurno postoji u ljudima među kojima se nalazimo da se prenese i na vas”, istakao je Đaković.
On je objasnio da se dešava da se kod osoba koje su zdrave i nemaju simptoma virusa, tek testiranjem otkrije da su ipak zaražene koronom.
“Ono što je sigurno, među nama ima još zaraženih, koji nisu otkriveni i zato je i ova zabrana za veća okupljanja ljudi”, rekao je Đaković.
On je dodao da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da zbog kidanja lanaca snabdijevanja u narednom periodu može doći do slabijeg snabdijevanja tržišta hranom.
“Zato je poželjno da svako ko može sije, mi ćemo pomoći poljoprivrednicima da siju, ali i svim građanima koji žele da siju pomoćemo dodatno na one mjere Vlade RS”, najavio je Đaković.
Rekao je da će uslijediti i drugi set mjera kao oblik pomoći privredi i da ih trenutno priprema Tim koji je zadužen za taj posao.
Đaković je istakao da u prošla 24 sata nijedna osoba koja je testirana iz regije Prijedor nije bila pozitivna na korona virus.
“Imamo dvije osobe zaražene korona virusom, 297 osoba je pod nadzorom, 794 su izašle iz nadzora, 41 osoba je u karantinu. U Dvorani ih je 20, u Mašinskoj školi devet i u Hotelu 12 osoba. Juče se javilo novih 16 osoba Higijensko – epidemiološkoj službi-rekao je on.
U poslednja 24 sata sankcionisan je jedan penzioner i još jedna osoba zbog kretanja nakon 20 sati.
“Policija kontinuirano provodi pratnju od graničnog prelaza osoba koje ulaze na područje RS i BiH i direktno ih dovoze pred karantin u Hotelu Prijedor gdje se smještaju i oni će biti u karantinu 14 dana. Jedna osoba je prekršila prethodni dan naredbu o izolaciji i sankcionisana je, jedna osoba koja je zaražena korona virusom je u prijedorskoj bolnici”, priča prvi čovjek Prijedora.
On je saopštio da bi danas u bolnici “Doktor Mladen Stojanović” trebalo da bude pušten u rad sistem za centralno snabdjevanje zrakom.
” Na žiro računu bolnice je do danas uplaćeno 183.906 KM, a na deviznom računu je 250 Evra. Pored ove pomoći u novcu, u prethodnom periodu je dostavljeno više humanitarnih pošiljki, zaštitna odjela, deke, jastuci, zaštitne maske, hiruršle maske, dva korištena EKG aparata koja su upotrebljiva, jedan pokretni respirator, to su sve donacije fizičkih lica. Juče je dostavljen jedan EKG koji je kupilo pravno lice. Danas će zasjedati komisija koja odlučuje o utrošku novca za opremu”, najavio je on.
Đaković je dodao da se kontinuirano dijeli i humanitarna pomoć posredstvom humanitarnih organizacija. Izjavio je da građani poštuju mjere koje su propisane i naglasio da penzioneri ipak ne vode računa da moraju imati razmak od ostalih osoba najmanje dva metra.
“Molim naše penzionera kada obavljaju poslove da naprave razmak jer to rade u svom interesu, a ne zbog naredbi bilo kojeg Štaba, to je preporuka i Svjetske zdravstvene organizacije i važno je za prenošenje virusa sa osobe na osobu”, podsjetio je Đaković.
On je naveo da je bitnije da ljudi drže razmak od dva metra nego da se testiraju svako jutro.” Ako je testiranje negativno, a čovjek nastavlja da se društveno kreće i približava ljudima, može odmah poslije testiranja biti bolestan, zato je važan razmak i ispred banke i bilo koje ustanove”, zaključio je on.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 03.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području Grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj pojave oboljenja od virusa korona, tako da su trenutno dva lica zaražena korona virusom. Pod zdravstvenim nadzorom je 297 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 794 lica. U formiranim karantinima je trenutno smješteno 41 lice koje je pod zdravstvenim nadzorom.
2. Dana 02.aprila 2020.godine u (“Službenom glasniku Republike Srpske”, br.31/20) objavljena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske, koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici održanoj 28.marta 2020.godine a koja glasi: “Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed korona virusa 2019-nCoV”. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
3. Dana 02.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o upisu djece u prvi razred, kojim se zadužuju osnovne škole u Republici Srpskoj da upis djece u prvi razred, koji je onemogućen pojavom bolesti izazvane novim korona virusom, organizuju čim se za to steknu uslovi. Ovim zaključkom su obavezane sve osnovne škole u Republici Srpskoj da obavijeste roditelje koji imaju djecu doraslu za upis u prvi razred da korišćenjem sredstava elektronske komunikacije dostave školama podatke /informacije o djeci.
4. Dana 02.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o odvijanju nastave na daljinu u vrijeme proljećnog raspusta kojim se obavezuju osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da u vrijeme trajanja proljećnog raspusta, u periodu od 13. do 16. aprila 2020. godine, obezbijede redovno odvijanje nastave na daljinu, u skladu sa ranije donesenim Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije.
5. Gradski štab za vanredne situacije je upoznat sa Izvještajem o radu Koordinacionog tijela za NVO za podjelu humanitarne pomoći starijim licima i licima u stanju socijalne potrebe.
6. Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor je u skladu sa utvrđenom obavezom od strane Gradskog štaba za vanredne situacije izvršila pregled objekta “Hotela Prijedor” i preduzela sve neophodne mjere u cilju obezbjeđenja adekvatnih mjera zaštite od požara u ovom objektu koji je Naređenjem Gradskog Štaba za vanredne situacije stavljen u funkciju karantina.
7. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je dana 02.04. 2020.godine. Gradskom štabu za vanredne situacije uputilo instrukciju, prema kojoj se lica kojima je izrečena mjera upućivanja u karantin, a koja su sa mjestom prebivališta / boravišta u opštini Oštra Luka upućuju u karantin koji je formiran u Gradu Prijedoru.
8. Na zahtjev Republičkog štaba za vanredne situcije dostavljeni su traženi podaci o karantinskom smještaju na području Grada Prijedora.
9. O preduzetim mjerama na uspostavljanju karantinskog smještaja dostavljena je informacija Savezu opština i gradova Republike Srpske.
10. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području Grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdjevanje novim količinama roba je uredno.
11. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
12. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti i sva fizička i pravna lica na području Grada Prijedora da u potpunosti vlastiti režim rada i ponašanja prilagode obavezama koje proizilaze iz Odluke Narodne skupštine Republike Srpske o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske, kao i da u potpunosti sprovodu i poštuju naredbe i preporuke date od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.
2. Zabranjuje se okupljanje građana Grada Prijedora tokom vikenda na izletištima, javnim površinama, sportsko – rekreativnim površinama i drugim lokacijama u prirodi kako bi se dao doprinos sprečavanju pojave i širenja novog virusa korona.
3. Obavezuju se inspekcijski i kontrolni organi na području Grada Prijedora da intenziviraju kontrolu okupljanja građana tokom vikenda na izletištima, javnim površinama, sportsko – rekreativnim površinama i drugim lokacijama u prirodi.
4. Obavezuju se osnovne škole na području Grada Prijedor da u potpunosi sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o upisu djece u prvi razred, kojim se zadužuju osnovne škole u Republici Srpskoj da upis djece u prvi razred, koji je onemogućen pojavom bolesti izazvane novim korona virusom, organizuji čim se za to steknu uslovi. Ovaj zaključak obavezuje sve osnovne škole u Republici Srpskoj da obavijeste roditelje koji imaju djecu doraslu za upis u prvi razred da korišćenjem sredstava elektronske komunikacije dostave školama podatke /informacije o djeci.
5. Obavezuju se osnovne škole na području Grada Prijedor da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o odvijanju nastave na daljinu u vrijeme proljećnog raspusta, kojim se obavezuju osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da u vrijeme trajanja proljećnog raspusta u periodu od 13. do 16. aprila 2020. godine obezbijede redovno odvijanje nastave na daljinu u skladu sa ranije donesenim Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije
6. Tokom sljedećeg vikenda izvršiti periodičnu-sedmičnu dezinfekciju javnih površina , javnih objekata i sredstava javnog prevoza na području Grada Prijedora.

Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu
životne sredine i imovinsko-stambene poslove

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.
Broj: 02-sl-20/20
Datum: 03.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković