Početna Prijedorski region Za neposlušne Prijedorčane karantin na Kozari

Za neposlušne Prijedorčane karantin na Kozari

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je danas da će planinarski dom Kotlovača biti karantin za lica iz Prijedora koja ne poštuju mjeru izolacije.

On je naglasio da će taj karantin, pored novčane kazne za nepoštovanje izolacije, biti prisilna izolacija za lica koja nisu u stanju sama ispoštovati mjeru izolacije i tako zaštititi i sebe i druge, da će podršku pružati Policijska uprava i Dom zdravlja i da će hranu pripremati javne kuhinje, a u funkciji će biti od sutra.
“U izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 886 lica, 17 je izašlo iz nadzora. I dalje imamo samo jednog oboljelog i čekaju se rezultati za dvije osobe koje su testirane. Dvije osobe su kažnjene zbog toga što nisu poštovale izolaciju juče i danas”, rekao je Đaković novinarima u Prijedoru nakon sjednice Štaba za vanredne situacije.
On je pozvao sugrađane starije od 65 godina koji krše zabranu kretanja da bi platili svoje račune da to ne čine, jer se izlažu novčanim kaznama i zdravstvenom riziku, poručivši da se radi na definisanju načina plaćanja i da će oni o tome biti obaviješteni kod svojih kuća.
Prema njegovim riječima, zbog uočenih kršenja odluka o radnom vremenu i zabrani rada, od danas će uslijediti rigorozne kazne, a biće kažnjeni i oni koji šire lažne informacije i na taj način troše kapacitete policije i drugih službi.
“U pripremi je objekat za izolaciju od strane naše bolnice da se tamo mogu smještati oboljeli i to će biti u najskorije vrijeme riješeno”, dodao je Đaković.
On je istakao da se privreda već odazvala solidarno ponudivši pomoć Štabu, pojasnivši da će biti uključeni samo za ono što prevazilazi mogućnosti grada i sistema.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine U 12,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ZAKLJUČKE

1. Na području grada Prijedora do sada je potvrđen jedan slučaj oboljenja od novog korona virusa. U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 847 lica, a za 17 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
2. Zadužuju se nadležni inspekcijski i kontrolni organi Gradske uprave Prijedor da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o preduzimanju mjera protiv lica koja ne poštuju mjere kućne izolacije kao i zaključak o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda kojim je određeno da jedno fizičko lice može kupiti : do 25 kg brašna, 2 kg kuhinjske soli, do 3 litre ulja , do 3 kg šećera , do 3 litre sredstava za održavanje lične higijene i do 10 kg sredstava za održavanje higijene predmeta i prostora.
3. Određuje se objekat Planinarskog doma “Kotlovača” na Kotlovači kao lokalitet za smještanje lica za koje je utvrđeno da su postupila suprotno mjerama kućne izolacije odnosno karantina.
4. Za lica koja se smještaju u karantin od strane nadležnih subjekata obezbijediti sanitarno – higijenske i sve druge zakonom propisane uslove za boravak u uslovima karantina.Ishranu lica smještenih u karantin obezbijediti dostavom hrane koja se priprema u javnoj kuhinji u Prijedoru.
5. Zadužuju se apoteke na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o radnom vremenu radnim danom od 8 do 18 časova i vikendom od 8 do 13 časova. Javne apoteke su obavezne obezbijediti kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima u najmanje jednoj apoteci u skladu sa propisima koji uređuju apotekarsku djelatnost.
6. Zadužuje se inspekcija za saobraćaj Gradske uprave Prijedor da postupi po Zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije o obustavi javnog prevoza u drumskom saobraćaju kojom se obustavlja javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na republičkim autobuskim linijama preko 50 km u vrijeme trajanja vanredne situacije.
7. Apeluje se na građane starije od 65 godina da se uzdrže od kretanja na javnim površinama, jer će nadležni kontrolni organi strogo primjenjivati kaznene odredbe zbog nepoštivanja Naredbi donesenih od strane Republičkog štaba za vanredne situacije.
8. Preporučuje se Poštama Srpske a.d. Banja Luka RJ Prijedor da se uključe u aktivnosti plaćanja računa za lica starija od 65 godina i druga stara i iznemogla lica.

Broj: 02-sl-11/20
Datum: 23.03.2020. godine

KOMANDANT

Milenko Đaković

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila