U Prijedoru su tokom ove godine četiri djeteta bile žrtve vršnjačkog nasilja, dok je njih osam počinilo nasilje nad vršnjacima. Prema podacima prijedorskog Centra za socijalni rad vršnjačko nasilje je sve više prisutno među školarcima uzrasta od osam do 14 godina.

Psiholog u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ Biljana Milanović kaže da je potrebno  promovisati ponašanje koje je poželjno i pohvalno.

-Kao psiholog reagujem i savjetujem drugima da preventiraju nasilje tako što će promovisati prijateljstvo – kaže ona.

Direktor ove škole Zdravko Budimir priča da u ovoj školi nisu imali slučaj vršnjačkog nasilja zbog kojeg su morali obavijestiti policijske službenike i Centar za socijalni rad.

-To su uglavnom verbalne nesuglasice koje mi rješavamo unutar škole, nastavnici odjeljenske starješine, pedagoško-psihološka služba, ali mi imamo kontinuiranu saradnju sa CSR i drugim institucijama – priča on.

Prema podacima  prijedorskog Centra za socijalni rad ove godine žrtve vršnjačkog nasilja bile su dvije djevojčice i dva dječaka. Nasilje su nad svojim drugarima počinile četiri djevojčice i isto toliko dječaka.  Magistar socijalnog rada Branka Jandrić-Vuković u prijedosrkom CSR kaže da je vršnjačko nasilje sve više prisutno u osnovnim školama.

– Kao i na mjestima mimo škole, školskim dvorištima, dječijim igralištima, na našim ulicama svakodnevno. Sami pojavni oblici vršnjačkog nasilja su sve suroviji, oblici ispoljavanja vršnjačkog nasilja se ranije javljaju, to su djeca od osam do 12 godina što je naročito zabrinjavajuće – istakla je ona.

Vršnjačko nasilje bilo je i tema Foruma za bezbjednost grada Prijedora. Poručeno je da je o ovom problemu potrebno pričati sa ciljem da se ova ružna slika ne viđa među najmlađima.

kozarski