NSRS usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja, Zakona o dopuni Zakona o bankama, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Srpske.

Vršilac dužnosti IRB-a RS je tokom svog izlaganja, javnosti predočio značajne informacije vezane za izmjene Zakona o ovoj banci.

“Uporno se izvrću teze i građani se dovode u zabludu raznim tumačenjima ovog procesa. Tvrdim da Zakon ima sasvim drugačiju namjenu i dio je transformacije IRB-a. Direktno sam učestvovao u izradi ovog prijedloga i podržavam ovaj proces. Teze koje su iznesene danas mnoge građane su dovele u zabludu, posebno korisnike stambenih kredita. Depoziti se ne mogu koristiti u poslovanju IRB-a ni u jednu svrhu, i u tome se razlikujemo od komercijalnih banaka. One dobijaju depozite od građana i pravnih lica koja dalje plasiraju i u slučaju devijantnih pojava, gdje veći broj građana želi da dođe do svojih sredstava, ne može da dođe do njih jer su plasirana”, izjavio je Vrhovac.

U procesu dobijanja dozvola i licenci od strane Agencije za depozite i Centralne banke BiH, IRB RS će morati potpisati određene dokumente koji garantuju i OFAC listu. Dakle, IRB neće moći da otvori račun ni jednom pravnom licu koje je na OFAC listi niti fizičkom licu.

Nema straha u smislu da će IRB doći pod udar bilo kakvih sankcija. Ovaj zakon se ne pravi zbog “Prointera” ili bilo koga. Mi ne možemo biti spremni za osam dana. To je proces i trebaće nam nekoliko mjeseci. Zakon se ne pravi zbog kompanija koje su pod sankcijama. Želimo da imamo domaću banku, koja će biti na usluzi našim pravnim i fizičkim licima kao i državi”, izjavio je Vrhovac.

 

Kozarski