Agencija ukazuje i na nezakonitost odredbe Pravilnika koja predviđa davanje tih poslova putem javnog konkursa stručnoj instituciji – pravnom sujbektu, jer navode kao obrazloženje da se prema Zakonu o upravi BiH procedura povjeravanja javnih ovlaštenja u konkretnom slučaju stručnoj instituciji može povjeriti samo zakonom

Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH donijelo je novi Pravilnik o registraciji vozila u BiH koji će nakon što je objavljen u Službenom glasniku BiH stupiti na snagu 1. septembra ove godine.

Međutim, iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) upozoravaju kako su u više navrata dostavljali Ministarstvu komentare i prijedloge u vezi tog pravilnika koji nisu uvaženi od Ministarstva.

Iz IDDEEA-e napominju da su skretali pažnju da će, tada još nacrt, Pravilnik sadržavati pojedina rješenja i odredbe koje su suprotne odredbama važećih pravnih propisa i koje će činiti Pravilnik neprimjenjivim i nezakonitim ako bude sadržavao na taj način predložene odredbe, piše Dnevni avaz.

– Odredba člana Pravilnika o registraciji vozila koja se odnosi na nabavku, raspodjelu i personalizaciju stiker naljepnica nije u skladu za odredbom člana 8. Zakona o Agenciji. Odredbama navedenog člana Pravilnika utvrđeno je da za poslove nabavke, raspodjele i personalizaciji stiker naljepnica Ministarstvo može ovlastiti stručnu instituciju izabranu putem javnog konkursa, te da je ona dužna uspostaviti funkcionalan sistem obavljanja poslova nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica – navode iz IDDEEA-e.

Također naglašavaju i da je Agencija nadležna u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji da vrši nabavku, skladištenje, personalizaciju, kontrolu kvaliteta i transport identifikacionih dokumenata.

Agencija ukazuje i na nezakonitost odredbe Pravilnika koja predviđa davanje tih poslova putem javnog konkursa stručnoj instituciji – pravnom sujbektu, jer navode kao obrazloženje da se prema Zakonu o upravi BiH procedura povjeravanja javnih ovlaštenja u konkretnom slučaju stručnoj instituciji može povjeriti samo zakonom.

– Imajući u vidu da bi se putem stiker naljepnice sa RFID čipom vršila ista funkcija kao i putem kamera, postavlja se pitanje opravdanosti uvođenje ove tehnologije; uvođenje ove tehnologije bi podrazumijevalo velika dodatna ulaganja u stacioniranu i mobilnu tehnologiju za čitanje, što implicira i veoma dug period tehničkih priprema za implementaciju i početak primjene tehnologije; radi se o veoma skupoj tehnologiji, jer je omjer uloženih sredstava i koristi koje će dobiti nadležni organi u BiH drastično nesrazmjeran u korist troškova koji bi se morali napraviti uvođenjem ove tehnologije – navode iz IDDEEA-e.

Upozoravaju i da su benefiti koji bi eventualno imali nadležni organi u BiH minorni i zanemarivi u odnosu na visinu sredstava koje je potrebno uložiti; da ni jedna zemlja u okruženju, niti jedna zemlja članica EU nije implementirala taj sistem.

– Ministarstvo od Agencije nije tražilo mišljenje vezano za cijenu stiker naljepnica. U skladu sa svojim nadležnostima Agencija je izvršila nabavku stiker naljepnica po prethodnom važećem Pravilniku o registraciji vozila, te su osigurane količine za iduće četiri godine. Ranija cijena unutrašnjih i vanjskih stiker naljepnica iznosila je 5.00 KM, dok je cijena stikera za unutrašnju upotrebu po novom Pravilniku o registraciji vozila sada 9.00 KM, a cijena vanjskih stikera je ostala nepromijenjena – naveli su iz Agencije.

Iz IDDEEA na kraju navode da su uz navedeno kao i na niz nelogičnosti u vezi sa Pravilnikom o registraciji vozila u više navrata skretali pažnju Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, koje kako su istakli nisu uvažene.