Početna BiH Vlada RS pravi strategiju o informacionoj bezbjednosti

Vlada RS pravi strategiju o informacionoj bezbjednosti

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izradi strategije informacione bezbjednosti Srpske za period 2023–2025. godine.

Ova strategija treba da sadrži i prioritete i razvojne pravce definisane u relevantnim strateškim dokumentima, kao i dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama.

Cilj izrade ovog dokumenta jeste identifikacija strateških i operativnih ciljeva, kao i prioritetnih mjera za obezbjeđenje visokog stepena bezbjednosti kibernetičkog prostora Republike Srpske, kao i otpornosti na računarsko–bezbjednosne prijetnje i incidente na kritičnoj, ključnoj i drugoj informaciono–komunikacionoj infrastrukturi u Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Nosilac izrade strategije je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Plan upravljanja Zaštićenim staništem “Tišina” za period 2022-2032. godine koji sadrži dugoročne ciljeve zaštite i očuvanja područja na principima održivog razvoja, analizu i ocjenu uslova za ostvarivanje dugoročnih ciljeva.

Usvojeni dokument sadrži prikaz glavnih vrijednosti područja, u njemu sadržanih prirodnih resursa i njihovih korisnika, prioritetne aktivnosti na očuvanju, održavanju i monitoringu prirodnih i u njima sadržanih kulturnih i drugih vrijednosti i uspostavljanja tehničke i biološke zaštite uvažavajući faktore prirode, program naučnoistraživačkih djelatnosti i praćenja stanja zaštićenog područja.

Plan sadrži i planirane aktivnosti na održivom korišćenju prirodnih resursa, razvoju i uređenju prostora, u skladu sa postojećim planovima gazdovanja u zaštićenom području, aktivnosti na sprovođenju mjera upravljanja, sa dinamikom sprovođenja po godinama, nosiocima sprovođenja i ocjenom uspješnosti primjene, oblike saradnje i partnerstva sa lokalnim stanovništvom i drugim vlasnicima i korisnicima nepokretnosti i planirana sredstva za ostvarivanje Plana upravljanja.

Upravljač Zaštićenog staništa “Tišina” je opština Šamac, koja obavlja poslove upravljanja zaštićenim staništem uz obezbjeđenje sprovođenja propisanih režima zaštite i očuvanje prirodnog dobra, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Odlukom o proglašenju zaštićenog staništa.

Plan upravljanja Zaštićenim staništem „Tišina” izrađen je u okviru projekta “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES”.

Projekat je sufinansiran sredstvima E /ERDF, IPA/.

Močvarno-barski kompleks “Tišina” odlukom Vlade Republike Srpske 2019. godine proglašen je zaštićenim područjem, kategorija četiri – zaštićeno stanište.