fbpx

Vlada FBiH donijela odluku o kupovini zgrade “Energoinvesta” u Sarajevu

Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je u Sarajevu donijela odluku o kupovini zgrade “Energoinvesta” u Sarajevu za trajni smještaj Vlade.

Rok za dostavljanje ponuda istekao je 30. juna, a na javni poziv prijavila se samo firma “Energoinvest” koja je dala ponudu od 54 miliona KM.

Na sjednici Federalne vlade utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, s ciljem njegovog usaglašavanja sa novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno usaglašavanja odredaba koje se tiču kupoprodaje plasmana i nadzora.

Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge finansijskog lizinga.

Federalna vlada utvrdila je, i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila, sedam prijedloga zakona o uspostavljanju gradova Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice, jer su ove sadašnje opštine ispunile uslove iz Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH.

Područje novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru ovih opština na dan stupanja na snagu ovog zakona, saopšteno je iz Federalne vlade.

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja poddionice od tunela Kvanj do Bune na Koridoru “Pet-ce” u dužini od 5,2 kilometara od javnog interesa za FBiH.

Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta je “Autoceste FBiH” Mostar.

Usvojen je Dokument okvirnog budžeta za period od 2019. do 2021. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi informisanja i objavljen na veb-stranici Federalnog ministarstva finansija.

Kako je u ovom dokumentu navedeno domaća tražnja bi kroz privatnu potrošnju i investicije trebala biti glavni pokretač ekonomskog rasta.

Navodi se i da bi povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji, uz očekivano povećanje industrijske proizvodnje i građevinskih radova, broja zaposlenih i prihoda od izvoza, trebalo da rezultiraju povećanjem raspoloživog dohotka i privatne potrošnje.

Tako se u ovoj godini u FBiH očekuje realni rast po stopi od 3,2 odsto, u idućoj 3,3 odsto, u 2020. godini 3,5 odsto, a u 2021. godini rast od 3,8 odsto.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila