Početna BiH Vještaci izbjegavaju odgovornost

Vještaci izbjegavaju odgovornost

Vještaci u Srpskoj izbjegavaju da zaključe ugovore o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja.

Ministarstvo pravde Republike Srpske uputilo im je zbog toga Javni poziv za dostavu ugovora o osiguranju od odgovornosti vještaka.

Naime članom 27. Zakona o vještacima RS propisano je da je vještak dužan osigurati se od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja, te dostaviti Ministarstvu pravde RS dokaz o
zaključenom ugovoru o osiguranju za tekuću godinu, najkasnije do 31. janura.

Navedeni rok za dostavu dokaza ugovora o osiguranju je istekao, ali svi vještaci ugovore nisu dostavili, te im je sada dat rok od 30 dana da to urade ili da se izjasne o zašto ne postupaju po Zakonu.

„U suprotnom donijećemo rješenje o razrješenju vještaka, te istog brisati sa Liste vještaka“, izričiti su u Ministarstvu.

Zakon o vještacima, članom 27 propisuje obavezno osiguranje vještaka od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja, a minimalni iznos osiguranja iznosi 100.000 KM.

Predsjednik Udruženja sudskih vještaka Republike Srpske Dragan Salić rekao je da pozdravlja poziv Ministarstva, ali da je trebao uslijediti i ranije jer je januar bio rok za dostavljanje ugovora o osiguranju.

 „Svi vještaci koji se odgovorno misle baviti poslom, moraju osigurati svoj rad polisom osiguranja. Nažalost mnogi misle da to ne treba da rade, teško im je dati 100 maraka. Činjenica je da nalaz vještaka nije kredibilan ako nema polise u prilogu. Izbjegavanjem plaćanja polise, izbjegavaju odgovornost“, rekao je Salić.

(Capital)

Dental Studio Prijedor