Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će projektovane stope privrednog rasta u periodu 2022–2024. godina u Republici Srpskoj iznositi 4,5, zatim 4,3 i 4,6 odsto.

Obrazlažući na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske prijedlog Ekonomskih refomi Republike Srpske za period 2022-2024. godina, Višković je rekao da je to rezultat oporavka domaće tražnje u Republici Srpskoj, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija.

On je rekao da je Prijedlog programa ekonomskih reformi dokument kojim su predstavljene mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske, u skladu sa metodologijom koju primjenjuju i ostale evropske zemlje.

Višković je podsjetio da su glavni ciljevi politika Vlade Republike Srpske, za mandatni period 2018–2022. godine, dati kroz sedam prioriteta.

Prema njegovim riječima, prioriteti su produktivnost privrede Republike Srpske sa ciljem povećanja plata, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, zatim poboljšanje demografske pozicije Republike Srpske, istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja.

glassrpske