Podrška privredi izmjenom i dopunom Odluke o Garantnom programu dovešće do većeg razvoja privrede i mogućnosti većih i ozbiljnijih investicija privrednika u Republici Srpskoj, ističu sagovornici “Nezavisnih”.

Podsjećamo, Vlada RS je 9. decembra usvojila izmjenu i dopunu Odluke o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona, kojom se do kraja naredne godine najveći iznos kredita za srednja preduzeća povećava na 500.000 KM.

Uvedena je mogućnost korištenja počeka u trajanju do 12 mjeseci, umjesto obaveznog korišćenja počeka, kao i mogućnost da i ostali privredni subjekti budu korisnici Garantnog programa.

“Izmjenama i dopunama biće omogućeno finansijskim organizacijama da privrednim subjektima odobravaju više kredita, uz uslov da ukupan iznos odobrenih kredita ne pređe maksimalan iznos kredita utvrđenog po vrstama privrednih subjekata”, naveli su tada iz Vlade RS.

Ovim je povećan i maksimalan iznos kredita za mikropreduzeća na 50.000 KM, a za mala preduzeća na 200.000 KM.

Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda RS, u izjavi za “Nezavisne” naveo je da ovu podršku imaju skoro sve firme i industrije u Republici Srpskoj, osim igara na sreću.

“Mi smo pregovarali s bankama da budu povoljniji krediti za mikro, mala i srednja preduzeća, na šta je do sada plasirano više od 40 miliona KM. Ovaj program se prenosi i na narednu godinu”, kazao je Krčmar.

Dodao je da će ovakva podrška veoma značiti privrednicima jer se tokovi novca usmjeravaju ka poslovnoj zajednici.

“Naša misija je da ohrabrimo banke, ovo je garancija Republike Srpske za poslodavce koji investiraju i počinju nove poslove”, kazao je Krčmar.

Pero Ćorić, direktor Privredne komore RS, istakao je da je ovaj potez Vlade Republike Srpske u doba pandemije veoma dobar.

“Drugi put se pravi korekcija uslova dodjeljivanja i, što je najbitnije, u skladu s potrebama privrede. Bili su rigorozniji, a sada je to malo relaksirano. Sve ono što je u interesu privrede je dobro i ovakva rješenja treba podržati”, kazao je Ćorić.

Prema njegovim riječima, privreda je pod imperativom novih tehnologija i digitalizacije te je neminovno da se mora brže odlučivati na nove projekte i ulaganja.

“Ako ovo ne prati adekvatno bankarski sektor, onda će privreda vrlo teško biti u prilici da to sve isprati. Poslovne banke se vrlo dobro obezbjeđuju, a Garantni fond RS je tu da se privrednici lakše odluče na investiranje, a s druge strane da poslovne banke budu relaksiranije i odluče da odobre kredite. Lakše će se privrednici razvijati i odlučivati na neke veće i ozbiljnije projekte”, objasnio je Ćorić.

Saša Trivić, predsjednik Udruženja unije poslodavaca RS, rekao je da privrednici imaju sve veće mogućnosti kreditiranja.

“Banke često mijenjaju neka svoja pravila, tako da je ovaj potez dobar. Podrškom i promjenom nekih pravila pokušava se pomoći onima koji treba da podignu kredite zbog razvoja. Svaki pokušaj da se pomogne je dobrodošao, ali ono na čemu mi insistiramo jeste i da se pokuša naći način da Investiciona razvojna banka RS dođe u funkciju da vrši kreditiranje određenih firmi i projekata”, naglasio je Trivić.

Dražen Vrhovac, direktor Investiciono-razvojne banke RS, kazao je da se sve može pronaći u njihovoj liniji kreditiranja te da je moguće preko dvije banke podići po pet miliona KM.

“Privrednicima je omogućeno da apliciraju za ta sredstva, i to prema jednom pravnom licu, i mi to činimo”, naveo je Vrhovac.

nezavisne