Dom zdravlja Prijedor je danas (04.04.2023. godine) započeo proces imunizacije  protiv humanog papiloma virusa (HPV).

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju djeca oba pola, uzrasta 11-14 godina, a navedeno podrazumijeva  da  svako  dijete,  koje  započne  vakcinaciju  do  svog  15. rođendana,  ima  pravo  da  besplatno  dobije  i  narednu  dozu,  do  kompletiranja vakcinacije.

Kako djeca koja su  napunila  15 godina  tokom  prvih  mjeseci  2023.  godine  ne  bi  ostala  uskraćena  za mogućnost  besplatne  vakcinacije,  omogućiće  se  besplatna  HPV  vakcinacija  za  svu djecu  koja  pune  15  godina  u  prvoj  polovini  2023.  godine,  ukoliko  započnu  proces vakcinacije do kraja juna 2023.

Vakcinisanje će se obavljati u Higijensko-epidemiološkoj službi u centralnom objektu Doma zdravlja, drugi sprat, soba 41.  svakim radnim danom od 08-14 časova.

Prije vakcinacije potreban je standardni pregled doktora porodične medicine, te se roditelji djece prethodno javljaju izabranom doktoru porodične medicine i nakon pregleda se upućuju na vakcinaciju.

U skladu sa Pravilnikom o imunizaciji, vakcinacija protiv HPV koju preporuči doktor  medicine  ili  specijalista  odgovarajuće  grane  medicine  ili  koja  se  traži  na  lični zahtjev  korisnika  usluge,  za  lica  izvan  uzrasne  grupe  11  do  14  godina,  sprovodi  se  u  Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, a troškove snosi korisnik usluge.

Sve druge potrebne informacije u vezi sa vakcinacijom protiv HPV, mogu se dobiti u Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Prijedor na telefon 052/238-104 ili kod izabranog doktora porodične medicine, kao i putem elektronske pošte info@domzdravljaprijedor.ba