fbpx

Usvojen zakon o pravima demobilisanih boraca

Poslanici Predstavničkog dom Parlamenta Federacije BiH jednoglasno su večeras usvojili Zakon o pravima demobilisanih boraca i pravima njihovih porodica.

Zakonom je, kako prenose federalni mediji, definisano ukupno 15 prava koja će ostvarivati demobilisani borci, kao što je pravo na novčanu naknadu, zdravstvena zaštita, prednost pri zapošljavanju, pravo na liječenje.

Zakonom, koji je usvojen uz brojne amandmane, je predviđeno i javno objavljivanje registra demobilisanih boraca.

Vlada FBiH je na hitnoj sjednici usvojila nekoliko amandmana, od ponuđenih 38, među kojima je i obaveza objavljivanja registra boraca u roku od 60 dana od dana stupanja ovog zakona na snagu.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojili su i Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa.

Sjednici nisu prisustvovali poslanici HDZ-a BiH koji su svoj nedolazak obrazložili usvajanjem Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u Parlamentu FBiH.

Da bi oba zakona stupila na snagu moraju u istovjetnom tekstu biti usvojeni i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Demobilisani borci okupljeni ispred zgrade Parlamenta FBiH aplauzom su pozdravili usvajanje zakona nakon čega su se razišli.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila