Nekada bistra i čista, puna ribe, puna kupača…Danas riječica Puharska služi kao odvod otpadnih voda.

Pogledajte video prilog: