Novi protesti građana Sanice zbog ekocida održani su na rijeci Sanici u petak. Podršku mještanima svojim prisustvom pružila je Maida Bilal iz “Žena Krušćice”, kao i aktivisti iz drugih gradova BiH.

Podršku okupljenima dala je  i dr Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH, koja je rekla da se ovdje radi na uništenju rijeke Sanice koja je zaštićena rijeka prve kategorije svim zakonima FBiH.

“Facebook grupa Stop ekocidu i uništavanju rijeka Sanice i Korčanice okuplja veliki broj ljudi koji su prepoznali borbu za rijeke i nude pomoć i predlažu da organizujemo masovne proteste da zaustavimo i istjeramo bagere iz rijeke Sanice. Presjednik SRD Ključ koji je dao saglasnost bez UO nije došao niti je pokušao da zaustavi ovu ekološku katastrofu. Radovi su se izvodili iz samog korita gdje je uništena sva flora i fauna. Bageri su radili za vrijeme najvećeg mrijesta ribe i tu se krši Zakon o slatkovodnom ribolovstvu Član 36. Niko od ribara iz Ključa nije stao u odbranu rijeke Sanice. Tako da ni jedan savez sportskih ribolovaca nije stao niti se javno oglasio povodom ovog gorećeg problema”, kažu aktvisti i dodaju da im se čini da se ovim radovima pripremaju radovi za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Sanici.

 

“Ova priča sva oko uređenje korita i zaštita od poplava je samo bacanje prašine u oči mještanima Sanice. Opština Ključ je ta koja je uputila zahtjev prema Agenciji za slivne vode rijeke Save i dala saglasnost da radovi mogu početi. U članu 64, Zakona o prostornom uređenju i građenju USK jasno se navodi da urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju izdaje Federalno ministarstvo  prostornog uređenja za izgradnju onih građevina i vršenjeonih zahvata koji su obuhvaćeni Uredbom o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju. Federalno ministarstvo prostornog uređenja za navedene radove nije izdalo akt o građenju potvrdio je to i federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić”, ističu mještani.

Dodaju da je federalni vodni inspektor Dženan Šalo, na zahtjev građana, bio na rijeci Sanici i obavijestio je da će svoj dopis poslati građanima koji su uputili zahtjev za hitan izlazak na teren.

“Šalo nije ispoštovao zakonsku proceduru da odgovori u roku od 15 dana već se javio mnogo kasnije. Znalo se da je to kupovina vremena da se radovi završe što prije. Međutim izvještaj koji smo dobili je bio bez pečata, potpisa, imena i prezimena i onako površinski sačinjen kao da ga je neki školarac pisao iz osnovne škole. Zatim su građani doznali da je Dženan Šalo vodni inspektor ujuedno i član upravnog odbora Agencije za slive vode rijeke Save koja je ujedno i investitor ovog  projekta na uništenju korita rijeke Sanice i smatramo da je to sukob interesa”, pojašnjavaju.

Dodaju da su mještani Sanice koji žive uz samo korito rijeke dali saglasnost da bageri mogu prolaziti kroz njihove parcele i da su upoznati sa projektom od početka septembra.

“Oni su pričali da se radi o uređenju obala i korita tako da je i sam presjednik MZ Sanice dao tu istu saglasnost. Sanica je bila jedno od turističkih destninacija. Na toj rijeci se održavalo evropsko i svjetsko prvenstvo u Fly fising-u gdje smo bili poznati po autohtonom lipljenu i pastramki. Mi mještani ćemo nastaviti našu borbu za rijeku Sanicu i sve rijeke širom BiH”, ističu.

Na kraju ističu da se radovi na rijeci Sanici izvode ilegalno, jer Opština Ključ nije u nadležnosti da izda takav akt već. Sanica je rijeka prve kategorije pa je izdavanje dozvola na nivou Federacije BiH.

Buka