Gotovo petini populacije vilinskih konjica, insekata koji imaju ulogu u suzbijanju bolesti jer jedu larve komaraca, prijeti izumiranje zbog uništavanja njihovih staništa, pokazuje nova “Crvena lista” ugroženih vrsta, koju je danas objavio Međunarodni savez za očuvanje prirode (IUCN).

U prvoj globalnoj procjeni stanja populacija vilinskih konjica, IUCN navodi da je najmanje 16 posto od gotovo 6.000 identifikovanih primjeraka ranjivo, ugroženo ili kritično ugroženo, prenose agencije.

Podaci o vilinskim konjicima dio su novog popisa na kojem se nalazi više od 40.000 vrsta biljaka, životinja i gljivica, od kojih 28 posto prijeti izumiranje.

Viola Klausnicer, biolog koja već decenijama proučava vilinske konjice, ocijenila je da je izveštaj “upozorenje” i dodala da se boji da ih je ugroženo puno više jer nema dovoljno podataka.

Naučnici smatraju da su vilinski konjici ključni pokazatelj zdravlja vlažnih i močvarnih područja i rijeka.

Više od trećine vlažnih područja izgubljeno je od 1970., tri puta više nego šuma, po istraživanju Ramsarske konvencije iz 2018, a taj trend prijeti i žabama kao i vidrama.

Smanjenje broja predatora u vlažnim područjima kao što su vilinski konjici dovodi do povećanja broja komaraca koji prenose bolesti poput malarije i denga groznice u toplijim krajevima. Oni su takođe hrana za ptice i vodozemce.

nezavisne