Udruženje za elektromobilnost u BiH pri Privrednoj komori FBiH jučerašnjim sastankom u prostorijama kompanije Hager u Vogošći nastavilo je svoje aktivnosti i planove na stvaranju boljih uslova i atmosfere na polju elektromobilnosti i samom tržištu električnih automobila u Bosni i Hercegovini.

Udruženje za elektromobilnost u BiH sastoji se od članova koji primarno svojim entuzijazmom i proaktivnim djelovanjem nastoje poboljšati uslove za elektromobilnost u našoj zemlji. Nakon nekoliko godina djelovanja i prvog sastanka “u živo” nakon pandemijskih uslova i “online” sjednica sa razlogom postoji optimizam s obzirom na impresivan rast broja članova udruženja.Održanim prezentacijama, entuzijazom, i zalaganjem na razvoju elektromobilnsoti u BiH, Udruženje za elektromobilnost se može pohvalit iznimno proaktivnim članovima, među kojima udruženo djeluju javne i privatne kompanije poput: EP BIH, EP HZHB, JP BIH Pošta, Autoceste FBIH, Porsche BH, Hager, Peugeot, Guma M, Hyundai BH, SLT, Partner MKF, Delta Petrol, Sejari, Centrotrans, BSP Oil, ProCredit Banka, Bihamk, iHome, Unis telekomunikacije, Ceteor, Cet Energy, Holdina i brojne druge.

Iako je postojala bojazan da će pandemija korona virusa usporit razvoj elektromobilnosti na globalnom nivou, ostvareni rezultati i statistike pokazuju upravo suprotno. U prilog ovoj činjenici su bile brojne poticajne mjere, poreske i druge olakšice pri kupovini ekološki prihvatljivih vozila u zemljama EU.

Sastanak je održan na prigodnoj lokaciji, u prostorijama kompanije Hager, svjetski priznate marke u području energetike koja u Bosni i Hercegovini ima veliku zastupljenost u području instalacije elektropunjača za automobile.

Sastanak je otvorila i vodila Anela Karahasan, sekretar Udruženja za elektromobilnost i Viši stručni saradnik za industriju i usluge u Privrednoj komori FBiH, koja nas je upoznala sa novim članovima Udruženja, a zahvaljujući kojima će i rad ovog Udruženja imati veći uticaj i širi raspon djelovanja.

Iako na prvi pogled elektromobilnost u BiH još nije zabilježila značajnije rezultate, ipak kako je istaknuto tokom sastanka od strane članica primjetni su određeni, minorni pomaci. U BiH je na kraju 2021. godine registrovano ukupno 133 električna vozila. Tokom sastanka pozdravljana su zalaganja i prijedlozi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH koja su upućena Vijeću ministara na osnovu inicijativa Udruženja za elektromobilnost, a koje se odnose na Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila, ali je ipak istaknuta iznimna potreba i za poreskim olakšicama i subvencijama pri kupovoni ekološki prihvatljivih vozila, kako bi njihov broj bio veći i u Bosni i Hercegovini.

Važan segment Udruženja za elektromobinost je direktna povezanost i komunikacija sa zastupnicima proizvođača i marki koje na našem tržištu prodaju električna vozila, pa su i ovaj put podršku radu i svoj doprinos dali predstavnici kompanija Guma M ispred marki Renault, Nissan i Dacia, SLT d.o.o. kao zastupnik marke Mitsubishi, Hyundai Auto BH kao generalni uvoznik marke Hyundai u BiH, ali i kompanija koje se bave transportom i uvozom vozila za transport, kao što je Sejari d.o.o. kao zastupnik marki ISUZU, VDL i Krone.

Posebno zanimljivu prezentaciju održao je Ilija Bukovac, direktor kompanije iHome iz Širokog Brijega, kao zastupnika marke Tropos Motors. Riječ je o zaista posebnim električnim privrednim vozilima koja imaju veoma široku primjenu i koja su već prepoznata i prihvaćena na tržištima u našoj okolini. Posebno je pohvalno da je kompanija iHome zastupnik marke Tropos za BiH, ali i za tržišta Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, dok uskoro nastavljaju širenje i na tržište Rumunije i Turske.

Haris Muratović i Jasmin Lučkin ispred kompanije Porsche BH, koja uz zastupanje marki Volkswagen, Porsche, Audi, Škoda i SEAT i električnih modela ovih marki intenzivno radi i na širenju mreže električnih punionica u BiH, održali su zanimljivu prezentaciju nove marke električnih punjača u našoj zemlji. Marka MOON nudi punjače za električne automobile u raznim opcijama i konfiguracijama a nedavno je instaliran i najsnažniji DC punjač u BiH od 150 kW, te će svakako ova marka kod nas biti jedan od nosilaca širenja mreže punionica.

Posebno je zanimljivo na sastanku bila činjenica da mrežu starim i novim članovima sada zaista ima zavidan broj predstavnika kompanija koje se bave uvozom i distribucijom naftnih derivata, a koje u budućnosti planiraju na svojim lokacijama i benzinskim pumpama ponuditi i usluge električnih punjača. To je ispred kompanije BSP Oil potvrdio i Edin Grcić, i naglasio da je ova kompanija na svojim lokacijama već isplanirala i predvidjela mjesta za punjače. Slično je potvrdio i Adnan Hadžialić ispred kompanije INA/Energopetrol koja sa više od 105 svojih lokacija ima veliki potencijal i mogućnosti za širenje mreže električnih punionica.

Raznovrsno djelovanje i pristup Udruženja za elektromobilnost potvrdilo je i prisustvo kompanija koje se bave transportom roba i putnika, kao što je BH Pošta a koja u svojoj strategiji ima zacrtan cilj prelaska na ekološka i električna vozila, i kompanije Centrotrans koja nekon prelaska na LPG autobuse planira i prelazak na električna vozila.

Posebno zanimljivu prezentaciju održali su predstavnici kompanije UNIS Telekomunikacije koji su predstavili svoje električne punjače koji su razvijeni i proizvedeni u BiH, te su već i instalirani na nekoliko lokacija, a svoje rješenje su upotpunili aplikacijom za praćenje, lokaciju i status njihovih punjača koja nudi sveobuhvatno informisanje kako za pružaoce usluga punjenja tako i za same korisnike.

Zaokruženo djelovanje Udruženja potvrdili su predstavnici finansijskih kuća, gdje se su prezentacije o svojoj ponudi i poticajima za kupovinu električnih automobila održali predstavnici ProCredit Banke i Partner mikrokreditne organizacije.

Ispred Elektroprivrede BiH, Adnan Bosović istakao je da je jedna od najvećih prepreka za širenje mreže punionica činjenica da broj dozvola i saglasnosti za izgradnju samostojećih punionica i dalje iznosi preko 60, što je jednostavno prekomplikovano i predugo traje. Te procedure i samo prepoznavanje zakonskih okvira za punionice se mora ubrzo promijeniti ako želimo biit u korak sa elektomobilnosti. Također, Elektroprivreda BiH se ističe kao predvodnik elektromobilnosti i širenja mreže punionica iako je za sada riječ o ekonomski neisplativom projektu, te novim projektom uskoro planiraju otvoriti 10 novih punionica širom BiH, od čega će 3 biti uz termo i hidroelektrane, a ostale će biti uz opštinske objekte. također, gospodin Bosović naglasio je važnost širenja mreže brzih DC punionica koje će primarno olakšati tranzit putnicima kroz BiH, te da zbog toga BiH ne bi smjela ostati prazan prostor u putnim mrežama za električne automobile.

Za sada u Bosni i Hercegovini je operativno 170 punionica sa ukupno 205 priključaka, od toga je ukupno 10 DC brzih punionica i tek dvije “superbrze” punionice od 150 kW.

Sastanak je zaključio direktor sektora energetike pri Privrednoj komori FBiH, Armin Hodžić, koji je još jednom naglasio da je većina dosadašnjeg napretka i projekata u području elektromobilnosti rezultat entuzijazma pojedinaca i privrednih subjekata te je očito da i dalje nedostaje prava sistemska podrška. Ipak, djelovanjem ovog Udruženja već su primjećeni pozitivni pomaci u prepoznavanju problema i izazova elektromobilnosti u BiH, te se očekuje da u narednom periodu uloženi trud ovog Udruženja i članova počne donositi zaista važne i primjetne rezultate.