Početna BiH Ubrzo se neće moći kod doktora bez kartice

Ubrzo se neće moći kod doktora bez kartice

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) implementiran je i dostupan u svim javnim zdravstvenim ustanovama, a sve javne zdravstvene ustanove su potpisale i sporazum o razmjeni podataka u okviru IZIS-a.

Elektronske kartice samo su jedan segment ovog sistema, koji se trenutno sprovodi u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, dok Fond zdravstvenog osiguranja RS još uvijek finansira zdravstvene usluge za sve građane, i osigurane i neosigurane, sve dok traje vanredna situacija.

Ipak, po ukidanju vanredne situacije elektronska kartica ili stara zdravstvena knjižica biće uslov za korišćenje zdravstvene zaštite.

“Naime, IZIS je znatno napredniji, složeniji i sigurniji program za koji očekujemo da će doprinijeti efikasnosti, a budući da se radi o novom programu, kao i sve što je novo, zahtijeva izvjesno vrijeme dok se u potpunosti zdravstveni radnici ne prilagode novom načinu rada”, kazali su nam u Fondu.

Dodali su da je Fond zajedno sa implementatorima projekta u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima zdravstvenih ustanovama da bi se sve prednosti sistema usvojile na što brži i lakši način.

Elektronske kartice

Kada je riječ o elektronskim zdravstvenim karticama, u Fondu kažu da će one zamijeniti dosadašnje zdravstvene knjižice, a sada se uporedo upotrebljavaju i stare knjižice, kao i elektronske kartice.

“Inače, elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i, naravno, na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica”, pojašnjavaju u Fondu.

Kao što svaki dokument ima određen rok, predviđeno je da prva elektronska kartica važi pet godina i ona je besplatna za osiguranike, odnosno finansira je Fond.

“Takođe, u slučaju promjene ličnih podataka (prezimena i dr.), kartica za novorođenčad i sl., za sada ih osiguranici neće plaćati, jer je FZO RS u okviru projekta predvidio i poručio veći broj kartica upravo zbog ovih situacija”, kažu u Fondu.

Fond finansira zdravstvene usluge svih građana

Takođe, elektronske zdravstvene kartice se neće ovjeravati, za razliku od dosadašnjih knjižica, čime će se smanjiti i gužve u poslovnicama Fonda.

“Napominjemo da zbog vanredne situacije izazvane pandemijom, još od marta 2020. godine, ne ovjeravaju se ni stare zdravstvene knjižice, jer FZO finansira zdravstvene usluge za sve građane, i osigurane i neosigurane, sve dok traje vanredna situacija. Inače, po ukidanju vanredne situacije elektronska kartica ili stara zdravstvena knjižica biće uslov za korišćenje zdravstvene zaštite, te je zbog toga važno da osiguranici na vrijeme preuzmu svoju elektronsku karticu kako se ne bi kasnije bespotrebno stvarale gužve”, objasnili su nam u FZO.

Naime, građani koji ne posjeduju ni staru zdravstvenu knjižicu, ni elektronsku karticu, a ukoliko su zdravstveno osigurani, U Fondu kažu da mogu da uzmu novu zdravstvenu knjižicu i da podatke popune u FZO RS, a to je prilika i da podnesu zahtjev za izradu elektronske kartice.

“Građani koji nisu zdravstveno osigurani pa zbog toga nemaju zdravstvenu knjižicu, prvi je korak da se prijave na zdravstveno osiguranje i regulišu svoj status”, kažu u Fondu, te napominju da po ukidanju vanredne situacije neosigurani građani neće imati pravo na korišćenje zdravstvene zaštite.

IZIS podrazumijeva potpunu integraciju

Inače, IZIS nisu samo elektronske kartice, već one predstavljaju samo jednu komponentu ovog izuzetno složenog projekta.

“IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica (umjesto zdravstvenih knjižica) i elektronskog kartona. Dosadašnji kartoni pacijenata zamjenjuju se elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao i itd”, podsjetili su iz Fonda, te dodali da se u IZIS-u strogo vodilo računa o bezbjednosti podataka pacijenata, pa su lični podaci pacijenata u potpunosti sigurni i mogu im pristupiti medicinski radnici u skladu se definisanim pravima pristupa.

Više od 236.000  preuzelo elektronsku karticu u filijali Banjaluka

Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja više od 57 odsto osiguranika preuzelo je svoju elektronsku karticu, dok je samo u filijali Banjaluka elektronsku karticu do sada preuzelo više od 236.000 osiguranika.