U Republici Srpskoj za 11 mjeseci ove godine osnovano je 789 preduzeća, što je za 88 više nego za isti period lani, rekao je Goran Bobar, v.d. direktora Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Ipak, ovaj broj je dosta manji u odnosu na pretpandemijsku godinu, kada je osnovano 858 preduzeća.

Bobar ističe da od broja novoosnovanih preduzeća u ovoj godini, zaključno s novembrom, njih 469 je imalo upisani kapital od jedne KM, dok je prošle godine to bilo 405, a  godinu dana ranije 536.

“Najveći upisani kapital u ovoj godini  iznosi 1.924.452 KM, dok je lani iznosio 475.633.625 KM, a 2019. godine 7.747.614 KM”, kazao je Bobar.

Zanimljivo je da prosječni kapital novoosnovanih subjekata u ovoj godini iznosi 15.346 KM, dok je prosjek upisanog kapitala lani iznosio čak 738.507 KM, a u pretpandemijskoj godini 40.893 KM.

“Od 789 novoosnovanih subjekata u ovoj godini, dva su imala blokiran račun, dok je od 701 novoosnovanog subjekta za prošlu godinu 55 imalo blokirane račune, a od 858 novoosnovanih u 2019. godini  njih 153 su imala blokirane račune”, pojasnio je Bobar.

Prema podacima Registra poslovnih subjekata, u ovoj godini sprovedene su 34 likvidacije, lani 91, dok je taj broj u 2019. iznosio 201.

“Za 11 mjeseci  ove godine, prema podacima Registra poslovnih subjekata, sprovedeno je 107 stečajeva, dok je taj broj za isti period lani bio 80, a u godini prije pandemije 136”, rakao je Bobar.

Dodao je da je u protekle tri godine najviše subjekata za proces likvidacije ili stečaja bilo prijavljeno u Banjaluci, Bijeljini i Laktašima.

“Što se tiče djelatnosti u kojima su sprovedeni  likvidacija ili stečaj prednjače apoteke, zatim inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje, potom izgradnja stambenih i nestambenih zgrada i druge”, zaključio je Bobar.

Jovan Bratić, direktor Zanatsko-preduzetničke komore RS, kazao je  da svi budući preduzetnici imaju povoljne uslove kada je u pitanju pokretanje poslovanja, da su procedure pojednostavljene i rješenja o registraciji uglavnom dobiju u roku od 48 časova.

“Ovo povećanje je došlo zbog Vlade RS, koja je svojom reformom registracije poslovnih subjekata podstakla otvaranje, smanjila ove rokove i smanjila troškove za registraciju poslovnih subjekata”, pojasnio je Bratić.

Ističe da su se ljudi prošle godine teže odlučivali da pokrenu neki posao upravo zbog neizvjesne situacije s pandemijom, ali da se ove godine, kako kaže Bratić,  veliki broj ljudi navikao da živi  s pandemijom.

“Ne može se  živjeti u neizvjesnosti, moraju se otvarati  nova preduzeća i mora se raditi”, kazao je Bratić i dodao da se sve više ljudi odlučuje da samostalno otvara radnje.

Broj novoosnovanih preduzeća

Godina     Broj novoosnovanih 2021.    789 2020.    701 2019.    858

Djelatnosti u kojima su sprovedeni likvidacija/stečaj u protekle tri godine

– Apoteke: 17 – Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje: 17 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada:16 – Djelatnosti stomatološke prakse: 11 – Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta: 11 – Nespecijalizovana trgovina na veliko: 10

Top 6 opština u kojima su se dešavale  likvidacije/stečaj za tri godine

– Banjaluka:    202 – Bijeljina:    61 – Laktaši:    52 – Gradiška:    26 – Prnjavor:    23 – Pale:     18

nezavisne