fbpx

U RS-u više od hiljadu neprivatizovanih stanova

Ovo ministarstvo, u saradnji sa Direkcijom za obnovu i izgradnju, provodi aktivnosti u vezi s otkupom stanova nabavljenih sredstvima Vlade RS-a koji služe za smještaj izbjeglica i raseljenih lica, kao i alternativni smještaj.

Do sada je entitetska vlada donijela odluke o otkupu 408, od ukupno 889 stanova u 21 lokalnoj zajednici, koliko ih je pod upravom spomenutog ministarstva.

Ukazali su i da postoji i značajan broj nepotraživanih stanova, kao i stanova dobijenih donatorskim sredstvima, te stanova koji su diobnim bilansom pripali jedinicama lokalne samouprave, koji će također biti predmet otkupa, zbog čega je neophodno produžiti naznačeni rok za privatizaciju i izvršiti izmjenu u važećem zakonu.

Osim inicijative Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, izmjene Zakona o privatizaciji državnih stanova, a radi produženja roka za zaključenje ugovora o otkupu državnih stanova, zatražile su i pojedine lokalne zajednice, kao i narodni poslanici.

Vlada RS-a je uvažila spomenute zahtjeve i za sjednicu Narodne skupštine, najavljenu za 15. maj, uputila izmjene Zakona o privatizaciji državnih stanova, kojim se taj rok produžava do 30. juna 2020. godine.

Klix
Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila