Početna BiH U pripremi gradnja novih 8,5 kilometara autoputa

U pripremi gradnja novih 8,5 kilometara autoputa

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Prema dokumentaciji Autocesta FBiH, procijenjena vrijednost gradnje iznosi 124 miliona 195 hiljada i 205 KM.

Dionica Putnikovo brdo – Medakovo proteže se u dužini od 8,5 kilometara i dio je obilaznice oko Doboja na području FBiH. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) trebala bi ovu dionicu podržati sa 60 miliona eura. Također, predviđen je i grant Evropske unije za ovu dionicu.

“Trasa izlaskom iz tunela Putnikovo brdo 2, koji se nalazi na teritoriji općine Usora, se spušta niz padinu gdje presijeca postojeći lokalni put i dolazi do petlje Usora na lijevoj obali rijeke, te dalje u nastavku prelazi preko korita rijeke Usore. Prvi most preko rijeke Usore (Usora 1) je planiran u ovom dijelu. Prelaskom na suprotnu stranu rijeke Usore (desna obala) trasa ulazi u teritoriju općine Doboj Jug, a potom ulazi u teritoriju općine Tešanj i približava se postojećem magistralnom putu M4 te ide paralelno s magistralnim putem. Potom presijeca korito rijeke Usore drugi put (most Tešanjka 1) i prelazi ponovo na lijevu obalu i ponovo ulazi u teritoriju općine Usora, a zatim ponovo presijeca korito rijeke Usore treći put (most Tešanjka 2) i presijeca magistralni put kada ponovo ulazi u teritoriju općine Tešanj, odnosno Karuša”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dalje trasa prolazi kroz brdo te je ne toj lokaciji predviđen “cut and cover” sistem, gdje će se brdo otkopati te izgraditi konstrukcija tunela i dovesti u prvobitno stanje.

Na kompletnoj dionici po postojećoj dokumentaciji ukupno je predviđeno sedam mostova na autocesti, četiri manja mosta na regulacijama rijeka Usora i Tešanjka, četiri potputnjaka, dvije petlje s bočnim naplatnim mjestima i svim potrebnim objektima. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje dionice autoceste na koridoru 5C, regulacija Tešanjke, kao i izmještanje postojeće magistralne ceste M4.

Klix

ASHA prodaja vozila