Početna Prijedorski region U Prijedoru nema oboljelih, ljekari apeluju da se daju tačne informacije

U Prijedoru nema oboljelih, ljekari apeluju da se daju tačne informacije

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je danas da u Prijedoru do danas nema potvrđenih slučajeva oboljelih od virusa korona.

“Građanstvo znatno poštuje mjere, a mi nastojimo da dezinfekciju produžimo u gradu i da obuhvatimo seoska i prigradska naselja”, rekao je Đaković novinarima u Prijedoru nakon sjednice Štaba za vanredne situacije grada Prijedora.
On je pozvao javne institucije i preduzeća da vrše dezinfekciju i pozvao etažne vlasnike u zgradama da se pridržavaju mjera.
“Pozdravljamo sve koji poštuju mjere i zahvaljujemo se svim učesnicima od medicinskih radnika do ljudi koji vrše dezinfekciju u interesu građana na ulaganju dodatnih napora”, poručio je Đaković.
On je dodao da je Štab danas korigovao zaključke nastojeći se prilagoditi uslovima života, ali ne popuštati u mjerama jer je najvažnije spriječiti ulazak virusa i staviti sve pod kontrolu.
“U ovim trenucima i danima je najvažnije to. Sva druga pitanja mogu da sačekaju”, istakao je Đaković.
Načelnica Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor Milica Otković 465 osoba je pod zdravstvenim nadzorom, 14 je izašlo iz nadzora, a potvrđenih slučajeva nema.
“Molim građane da ne zloupotrebljavaju ovu situaciju kao što se dešavalo u prethodnim danima da jednu informaciju govore nama, a drugi put pričaju drugu priču”, poručila je Otkovićeva i dodala da će u takvim slučajevima biti preduzimane odgovarajuće mjere.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS”, broj: 121/12 ) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora (“Službeni glasnik grada Prijedora”, broj:7/13 ), na sjednici održanoj dana 18.03.2020 u 10,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE
1. Na području grada Prijedora nema oboljelih od novog korona virusa. Pod zdravstvenim nadzorom je 465 osoba, a za 14 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
2. Dosad donesene mjere , naredbe, su zabrane donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije se u najvećoj mjeri sprovode. Kontrolni organi na terenu kontrolišu sprovođenje naredbi koje se poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, osim u pojedinačnim slučajevima gdje je uočeno nepoštivanje naredbi.
3. Naređuje se vlasnicima ugostiteljskih objekata, pekara i sličnih subjekata uklanjanje garnitura za sjedenje za pružanje ugostiteljskih usluga (bašti);
4. Zabranjuje se duže zadržavanje, sjedenje u i oko trgovinskih objekata i objekata koji se bave prodajom pekarskih i sličnih proizvoda;
5. Obavezuju se tržni centri da obezbijede prodaju isključivo prehrambenih proizvoda, proizvoda za ličnu higijenu i higijenu prostora, kako bi se obezbijedio što brži protok kupaca;
6. Gradski štab za vanredne situacije poziva sve subjekte, fizička i pravna lica i zajednice etažnih vlasnika da nastave sa sprovođenjem mjera higijene i dezinfekcije objekta i prostorija u kojima rade i borave.
7. Obavezuju se inspekcijski organi Gradske uprave Prijedor da postupaju u skladu sa važećim uredbama Republičkih organa i da vrše nadzor nad sprovođenjem mjera dezinfekcije javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza, i o tome redovno izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije.
8. Preporučije se svim društvenim organizacijama uključujući i vjerske zajednice da ne održavaju manifestacije na kojima se okuplja veći broj ljudi u zatvorenom prostoru.
9. Preporučuje se GO Crvenog krsta Prijedor i Centru za socijalni rad Prijedor da u saradnji sa poslovnim subjektima na bazi dobrovoljnosti i neprofitnog rada organizuju dostavu namirnica i osnovnih potrepština licima u stanju socijalne potrebe.
10. Obavezuju se svi subjekti uključeni u realizaciju aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja virusa da redovno izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije o preduzetim mjerama, takođe se obavezuju javna preduzeća i ustanove da dostave izvještaje o sprovođenju dezinfekcije vlastitih objekata i prostorija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Broj: 02-sl-3/20
Datum: 18.03.2020.godine
KOMANDANT:
Milenko Đaković

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila