U prostorijama Policijske uprave Prijedor danas je održan sastanak sa predstavnicima Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, predstavnicima Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave i Udruženja ugostitelja Prijedor na temu planiranih aktivnosti povodom održavanja maturskih proslava.

Na sastanku su razmatrane planirane aktivnosti osnovnih i srednjih škola u pogledu organizovanja maturskih proslava i obaveze postupanja svih subjekata kako bi maturske proslave i defilei učenika protekli bez narušavanja javnog reda i mira.
Poseban akcenat sastanka stavljen je na zaštitu bezbjednosti učenika. U blizini škola kao i na mjestima okupljanja učenika i maturanata koji obilježavaju i proslavljaju završetak školske godine biće pojačano prisustvo policijskih službenika, a posebna pažnja posvetiće se kontroli saobraćaja u blizini školskih
ustanova.

U cilju očuvanja javnog reda i mira u ugostiteljskim objektima vršiće se kontrola točenja alkohola maloljetnim licima.
Na kraju sastanka zaključeno je da će se u narednom periodu preduzeti sve potrebne preventivne mjere i aktivnosti kako bi se spriječilo narušavanje javnog reda i mira, očuvalo stanje bezbjednosti i maturske proslave protekle bez bezbjednosnih incidenata i neželjenih posljedica.