Vršilac dužnosti generalnog direktora “Željeznica Republike Srpske” Željko Radić rekao je da ovo preduzeće planira pripreme rekonstrukcije pruge od Brezičana do LJubije, što će omogućiti obnavljanje eksploatacije rudnog bogatstva iz LJubije i dati perspektivu željezničkom sektoru za narednih 15 godina.
Radić je naveo da je to jedan od dva infrastrukturna projekta koje ovo preduzeće planira, te istakao da se drugi odnosi na pripremu remonta pruge na koridoru “Pet ce” od Šamca do Riječice.

On je za “Glas Srpske” izjavio da je jedan od prioriteta u narednom periodu povećanje fizičkog obima prevoza. Radić je istakao i da je, uprkos poteškoćama sa kojima se suočava, preduzeće sačuvalo likvidnost i solventnost.

“Nema zaostalih dugovanja. Redovno izmirujemo obaveze prema zaposlenima, državi i poslovnim partnerima. Tokom 2020, a djelimično i u 2021. godini došlo je do pada privredne aktivnosti i smanjenja potražnje za uslugama prevoza, a osnovni razlog je poremećaj na globalnom tržištu usljed pandemije virusa korona, kao i poštovanje propisanih mjera, koje su i dalje na snazi”, rekao je Radić.

On je napomenuo da preduzeću neophodni radnici na izvršnim poslovima, kao što su bravari, mašinovođe, pregledači, otpravnici vozova, pružni radnici.

Radić je istakao da se u preduzeću intenzivno sprovode aktivnosti kako bi se adekvatno novi koeficijenti uklopili u raspoloživi budžet kompanije, kao i da se u okviru novog pravilnika sačini pravedna raspodjela sredstava za sve zaposlene.

Radić je istakao da nedavno usvojeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u “Željeznicama Republike Srpske” sadrži detaljan opis poslova svih zaposlenih. “Trenutno ubrzano radimo na utvrđivanju koeficijenata, što je preduslov za izdavanje novih ugovora o radu”, rekao je Radić.

Radić je naveo da je novim pravilnikom predviđen manji broj rukovodilaca, te naveo da je prema sistematizaciji iz 2014. godine u “Željeznicama Srpske” bilo predviđeno 5.713 radnih mjesta sa 307 rukovodilaca svih nivoa, 64 šefa službi, 89 šefova stanica.

“U novoj sistematizaciji od ukupno 2.098 sistematizovanih radnih mjesta, nalazi se ukupno 161 rukovodilac na svim nivoima, 27 šefova službi i 67 šefova stanica”, naveo je Radić.

kozarski