Tvornica eksploziva Tvek iz Ljubije planira izgradnju fabrike za proizvodnju i skladištenje privrednih eksploziva u Ljubiji.

Kompleks fabrike će se sastojati od opasnog i neopasnog dijela, navodi se u Studiji uticaja na životnu sredinu, čiji je nosilac izrade Rudarski institut iz Prijedora.

Jedan od glavnih razloga za izbor ove lokacije je što je područje oko buduće fabrike nenaseljeno. Najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od 550 m od granice kompleksa sa sjeverne strane.

“Najbliži poslovni objekat je tvornica za obradu metala eksplozivom Tomeks, koji se nalazi na udaljenosti od oko 500 m sa istočne strane od granice kompleksa, a sa sjeveroistočne strane na udaljenosti od 400 m nalazi se poligon za ispitivanje eksploziva. Industrijski objekti u funkciji prerade željezne rude se nalaze na udaljenosti oko 1,5 km”, ističe se u studiji.

Investitor je do sada proizvodnju eksploziva obavljao u prenamjenovanom objektu servisne radionice na lokalitetu “Centralna rudišta” rudnika RŽR Ljubija.

“Povećanjem potražnje za ovim proizvodima i ograničenog perioda korištenja servisno-pogonske radionice u ove svrhe, investitor se odlučio za izgradnju objekata na novoj lokaciji. Izabrana lokacija se nalazi u okviru eksploatacionog polja “Centralnih rudišta” rudnika RŽR Ljubija za koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo Rješenje o saglasnosti na lokaciju”, navodi se.

Izgradnja objekata za proizvodnju i skladištenje privrednog eksploziva će se odvijati prema Glavnom građevinskom projektu koji je uradila firma Radis iz Istočnog Sarajeva, a proizvodnja prema Glavnom tehnološkom projekatu koje je izradilo Preduzeća za ekologiju, projektovanje i sigurnost Zeps iz Gradiške.

Prema Glavnom građevinskom projektu kompleks fabrike se sastoji od opasnog i neopasnog dijela. Opasni dio pogona čine objekti u kojima se obavljaju operacije s eksplozivnim materijama, kao i neopasni objekti, koji se nalaze u području opasne zone, a oko opasnih objekata.

U studiji se ističe da neopasni dio pogona čine objekti, odnosno tehničko-administrativni objekti, objekti društvenog standarda i pomoćni objekti (pogonska administracija, garderobe, društvene prostorije, restoran, mehanička radionica, kotlovnica, trafo-stanica, skladišta neopasnih materija i sl.), koji samo posredno služe za rad s eksplozivnim materijama. Površina opasnog dijela pogona je oko 41.196 m2, dok neopasni dio pogona obuhvata 101.502 m2.

Akta