Početna Prijedorski region U BiH za sedam dana prijavljeno 615 nezakonitih migranata

U BiH za sedam dana prijavljeno 615 nezakonitih migranata

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Službi za poslove sa strancima od 14. do 21. juna prijavljeno je 615 nezakonitih migranata, od kojih je namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH iskazalo 467 osoba, ali nijedna nije podnijela zahtjev za azil, navodi se u Informaciji o stanju u oblasti migracija u BiHu vezi s povećanim prilivom migranata, koju je razmatrao Savjeta ministara.

Na teritoriji BiH, prema raspoloživim podacima, u prvih šest mjeseci Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 7.128 nezakonitih migranata, ističe se u ovoj informaciji i dodaje da je namjeru za ponošenje zahtjeva za azili u BiH u istom periodu, odnosno od 1.januara do 21.juna, iskazalao 6.354 osobe, dok je 611 osoba podnijela zahtjev za azil.

U Informaciji koju je sačinilo Ministarstvo bezbjednosti ističe se da se BiH u zadnjem kvartalu prošle godine, a posebno u ovoj godini, suočila sa znajanim porastom nezakonitih migracija preko svoje teritorije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Značajan broj stranih državljana boravi na otvorenim javnim površinama i objektima neuslovnim za stanovanje, tako da su se pojavili i humanitarni i bezbjednosni problemi u ovoj oblasti, upozorava se u informaciji.

Ministarstvo bezbjednosti BiH je, u saradnji s nadležnim institucijama, izradilo Informaciju s Akcijskim planom hitnih mjera koje se trebaju hitno preduzeti, s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice prije svega sa istočnim susjedima BiH.

Akcijski plan hitnih mjera sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti.

Prioriteti BiH u oblasti migracija i azila, između ostalog, odnose se na jačanje Granične policije BiH u svrhu bolje kontrole granice, a u cilju sprečavanja nezakonitih ulazaka na teritoriju BiH, jačanje kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije Ministarstva bezbjednosti u cilju veće efikasnosti u borbi protiv nezakonitih migracija, jačanje kapaciteta u području azila i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migranata.

Koordinaciono tijelo za pitanja migracija-Operativni štab za pitanja migracija u BiH usvojio je na prošlosedmičnom sastanku zaključak u kome se navodi da Međunarodna organizacija za migracije (IOM) planira osigurati dio neutrošenih sredstava iz regionalnog IPA projekta koji realizuju s FRONTEKS-om kako bi bili finansirani troškovi za angažman pripadnika MUP-a Republike Srpske koji će asistirati Graničnoj policiji BiH na zaštiti granice.

Ukoliko ova sredstva budu odobrena, moći će se pokriti troškovi za dva naredna mjeseca – oko 110.000 KM, te će IOM u tom slučaju prebacivati sredstva direktno pravnim osobama za naknadu troškova smještaja i ishrane policajaca.

Prema procjenama nadležnih iz Službe za poslove sa strancima, a ista zapažanja je iznio i predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, među migrantima na području Unsko-sanskog kantona postoji određen broj osoba koje predstavljaju prijetnju za javni red, te je za njih potrebno donijeti rješenja o protjerivanju i izolovati ih u Imigracijski centar Službe za poslove sa strancima.

Predstavnici IOM-a izvršili su pregled postojećih kapaciteta na lokaciji “Ušivak” te ustanovili da bi za potpuno stavljanje objekata u funkciju bilo potrebno najmanje 40 dana, te da IOM može osigurati, putem Evropske razvojne banke novac za kontejnere za smještaj migranata i druge režijske operativne troškove poput ishrane, neprehrambenih troškova, higijene, čišćenje, kao i troškove primarne zdravstvene zaštite.

Sektor za imigraciju Ministarstva bezbjednsti BiH poslaće zahtjev Federalnoj upravi Civilne zaštite da bi se osigurali šatori, tuševi, sanitarni kontejneri i druga neophodna oprema za stavljanje u funkciju objekta na lokaciji “Ušivak”.

Koordinaciono tijelo za pitanja migracija u BiH smatra da bolničko liječenje i zdravstvene usluge za migrante izvan primarne zdravstvene zaštite nisu osigurane u budžetu institucija BiH.

ASHA prodaja vozila