Početna Vijesti U Agenciji za lijekove traže 20 odsto veće plate

U Agenciji za lijekove traže 20 odsto veće plate

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH predložila je Savjetu ministara BiH da, kako su naveli, zbog složenosti poslova za 64 zaposlena sa visokom školskom spremom poveća plate za 20 odsto, i to onim radnicima koji imaju validne sertifikate i obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove koji se odnose na održavanje i razvoj upravljačkih aplikacija u ovoj agenciji.

“Ta odluka bila je na Stručnom savjetu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i mi smo je samo primili k znanju, jer nismo nadležni za takve stvari. U Agenciji ima specifičnih poslova i stručnjaka koji treba da budu više plaćeni, ali mislim da ovo što su predložili nije pravi način. Rješenje treba tražiti u izmjenama Zakona o platama u institucijama BiH kojim će se omogućiti da ljudi sa specifičnim zanimanjima zaista dobiju platu koju zaslužuju”, rekao je Lazar Prodanović, član Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Praktično, Agencija za lijekove i medicinska sredstva od Savjeta ministara zatražila je da poveća plate radnicima koji rade na računaru, što je u najmanju ruku neozbiljno, tako da nam je iz nekoliko izvora potvrđeno da nema šanse da ovakvu odluku usvoji Savjeta ministara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema odluci koju je predložila Agencija, dodatak od 20 odsto na osnovu neto platu dobili bi i referent specijalista za informatičke poslove, referent za administrativne poslove, pomoćnici direktora, kao i načelnici sektora…

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanja u čemu se konkretno ogleda složenost poslova zbog kojih je potrebno uvećanje osnovne plate u iznosu od 20 odsto, kao ni koliko će novca biti potrebno obezbijediti ukoliko bi odluka dobila podršku u Savjetu ministara BiH.

Iz obrazloženja za donošenje odluke o dodatku na platu po osnovu složenosti poslova za radna mjesta u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, odnosno razloga za donošenje te odluke, ne može se zaključiti zašto se i za koje poslove konkretno traži povećanje plate.

U obrazloženju se u suštini navodi kada je i iz kojih razloga osnovana Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i informacija o potrebi stalnog usavršavanja njenih zaposlenih kako bi se zadovoljio opšti interes. Takođe, u obrazloženju se navodi i to da je Agencija samostalna i regulatorno je tijelo u oblasti lijekova i medicinskih sredstava koji se koriste u humanoj medicini.

“Za provođenje ove odluke planiraće se sredstva u budžetskoj rezervi za 2019. godinu i Nacrtu budžeta Agencije za 2020. godinu”, navodi se u obrazloženju odluke koja bi uskoro trebalo da se nađe na sjednici Savjeta ministara BiH.

Sudeći prema revizorskom izvještaju koji se odnosi na 2017. godinu, u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH prosječno su zaposlena 102 radnika za koje na plate i naknade na platu ode malo više od 2,3 miliona KM, od čega samo na plate 1,4 miliona KM, a na doprinose 967.479 KM.

(Nezavisne)

ASHA prodaja vozila