Početna BiH Tržišna inspekcija na terenu, u fokusu pekare, mljekare, prodaja peleta, gorivo…

Tržišna inspekcija na terenu, u fokusu pekare, mljekare, prodaja peleta, gorivo…

Republički tržišni inspektori u skladu sa svojim ovlaštenjima intenzivno vrše inspekcijske kontrole sa akcentom na formiranje cijena u privrednim subjektima kao što su benzinske pumpne stanice i trgovački centri/marketi.

Tržišna inspekcija intenzivirala je kontrolu subjekata koji se bave prodajom peleta, pekarskih proizvoda, a koji su, pored toga što su obuhvaćeni Odlukom o ograničenju marže, najavili poskupljenje svojih proizvoda, te objekata koji se bave prometom i preradom mlijeka.

Tržišna inspekcija Republike Srpske u periodu 05.03.2022. do 30.11.2022. godine, izvršila je 251 kontrolu benzinskih stanica. Od ukupnog broja, u 161 slučaju utvrđene su određene nepravilnosti, na osnovu čega su inspektori izrekli 328 prekršajnih naloga u vrijednosti od 2 214 000KM. Izrečene su i dvije mjere zabrane obavljanja djelatnosti.

Od marta mjeseca pa do danas, traju inspekcijske kontrole u većim trgovačkim centrima i svim marketima. Kontrole se odnose na primjenu Uredbe prilikom formiranja cijena o ograničenju marže u prometu roba. Izvršeno je 178 kontrola, od čega je 118 bilo neuredno, tom prilikom je izdato 134 prekršajna naloga za nepoštovanje Uredbe prilikom formiranja cijena o ograničenju marže u prometu roba u vrijednosti od oko milion KM. Za druge prekršaje kao što su izdavanje račina, isticanje cijena, rokovi trajanja, deklaracija i ostalo u tržnim centrima izdato je 120 prekršajnih naloga u vrijednosti od oko 100 000 KM, navodi se u saopštenju Tržišne inspekcije RS.

U prethodnom periodu ista inspekcija obavila je kontrole u tri mljekare u Republici Srpskoj, to jest Mljekoprodukt Kozarska Dubica, Pađeni Bileća i Mljekara Dule Bijeljina, u kontrolama je takođe utvrđen određen broj nepravilnosti od kojih se jedna odnosila na prekoračenje marže na osnovne životne namirnice. Subjektima su izdati prekršajni nalozi a rješenjima naloženo ispravljanje nepravilnosti to jest vraćanje cijene u normalne tokove.

Kada su u pitanju subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom ogrevnog peleta u proteklih desetak dana Republička Tržišna inspekcija izvršila je oko 30 kontrola, od čega je devet bilo sa nepravlnostima. Postupajući inspektori su na osnovu utvrđenog izdali šest prekršajnih naloga u visini od oko 40 000KM. Prilikom kontrola oduzeto i 35.5 tona peleta zbog nepostojanja dokumentacije o porijeklu robe.

U proteklih desetak dana intenzivirane su i kontrole objekata koji se bave prodajom pekarskih proizvoda. Izvršeno je 30 kontrola, od čega je polovina bila sa nepravilnostima. Izrečeno je 15 prekršajnih naloga u iznosu od oko 15 000KM. Većinom radi o manjim nepravilnostima, dok su kod dva subjekta izrečene mjere zbog prekoračenja uredbe o ograničavanju marže na osnovne životne namirnice.

U svim kontrolisanim subjektima pored kontrola primjene uredbe o ograničavanju marže prilikom fiormianja cijena inspektori su kontrolisali i ostale parametre kao što su iticanje cijena, kontrola porijekla robe, izdavanje računa, ispravnost mjernih uređaja i ostalo, navodi se u saopštenju.