Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizovala je u Banjaluci  okrugoli sto na temu odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koja je udaljena samo 800 metara od izvorišta pitke vode u Novom Gradu.

Učesnici su poručili  da je rješavanje ovog problema od najvišeg ekološkog, političkog i opštedruštvenog značaja za građane Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Takođe je naglašeno da Hrvatska prilikom izbora lokacije za odlaganje otpada nije uvažila činjenicu da će deponija ugroziti stanovništvo susjedne države. „Parametri na kojim oni temelje  svoje podatke zasnivaju se na rezultatima samo  sa hrvatske strane, ne uvažavajući uopšte prostor BiH“, istakao je Neđo Đurić iz Odjeljenja prirodno-matematičkih i tehničkih nauka ANURS-a

Hrvatska uveliko vrši pripreme za pravljenje deponije radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Bosna i Hercegovina je u velikom zaostatku kada je u pitanju iznošenje argumenata na političkom nivou. Nakon današnjeg okruglog stola, vlasti BiH imaće više stručnih  argumenata u borbi za zaštitu svojih građana. Tim prije što je za razlaganje ove vrste otpada  potreban period od 300 godina

Učesnici okruglog stola složili su se da po međunarodnim konvencijama i zakonima struke, Trgovska gora ne ispunjava potrebne uslove da bude skladište radioaktivnog otpada. Akademik i pravni stručnjak Vitomir Popović naglasio je da se na ovom planu ništa ne može uraditi bez Savjeta ministara i drugih institucija BiH koje se bave spoljnom politikom. Ukoliko se problem Trgovske gore ne riješi na političkom planu između BiH i Hrvatske, problem će najvjerovatnije rješavati međunarodna arbitraža.

kozarski