Koordinaciono tijelo za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori danas je, na osnovu preporuka Pravnog i Ekspertskog tima, donijelo zaključak da će Savjetu ministara predložiti, između ostalog, angažovanje međunarodne pravno-konsultantske kancelarije iz Francuske s ciljem jačanja pravnih kapaciteta u borbi protiv takve namjere Hrvatske.
Sastanak Koordinacionog tijela organizovao je u Sarajevu ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, a prisustvovali su i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, sekretar u federalnom Ministarstvu životne sredine i turizma Sabina Šahman-Salihbegović i predsjedavajući Ekspertskog tima Emir Dizdarević, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Sagovornici su istakli da je dogovor Hrvatske i Slovenije da otpad iz Nuklearne elektrane “Krško” tamo ostane najmanje do 2028. godine ohrabrujući signal, ali da će svi nivoi vlasti u BiH nastaviti borbu protiv izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori. “Moramo biti oprezni, jer ovo nije konačna odluka Hrvatske. Zbog toga smo opredijeljeni da i dalje nastavimo sa maksimalnim angažmanom svih nadležnih institucija u BiH kako bi Hrvatska na kraju odustala od namjere da u našem dvorištu odlaže sporni otpad”, poručio je Košarac.

On je podržao Prijedlog rezolucije resornog ministarstva iz Republike Srpske o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koji će se naći na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske 2. novembra. Košarac se nada da će i Parlament Federacije BiH slijediti primjer Narodne skupštine Republike Srpske i usvojiti sličan dokument, što bi bila dodatna argumentacija u odbrani jedinstvenog stava svih nivoa vlasti u BiH i neprihvatljivosti izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori.
Sagovornici su podržali i inicijativu o održavanju tematske konferencije o problematici izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, u saradnji sa Zajedničkom komisijom za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

Prihvaćena je i ideja da slične konferencije, okrugli stolovi i stručna predavanja budu organizovana i na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kako bi akademska zajednica i šira javnost imali priliku da daju svoj doprinos u borbi protiv odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Srna