Početna Vijesti Tokom februara otkriveno lice koje je krijumčarilo ilegalne migrante

Tokom februara otkriveno lice koje je krijumčarilo ilegalne migrante

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Policijskoj upravi Prijedor, 12.03.2019. godine, održana je redovna konferencija za novinare na kojoj su rezultate radaza mjesec februar tekuće godine, prezentovali načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović, načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Mikanović i načelnik Sektora policije Mario Milašin.

Hačelnik Vujanović je istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Prijedor, u februaru mjesecu, održan zadovoljavajući bezbjednosni ambijent, te je naveo da nije bilo evidentiranih težih krivičnih djela ili događaja, koji bi izazvali bitnije uznemirenje građana.

Stanje bezbjednosti po pitanju kriminaliteta, karakteriše konstatan rad na otkrivanju i dokumentaovanju krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, kao i krivičnih djela vezanih za zloupotrebu opojnih droga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno je izdvojio rasvjetljavanje pet krivičnih djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja, kojom prilikom je u više odvojenih pretresa pronađena značajna količina oružja i minsko eksplozivnih sredstava.

U toku mjeseca januara i februara 2019. godine ukupno je evidentirano i kontrolisano 193 migranta, a najveći broj migranata je evidentiran na području Kozarske Dubice (127).Policijska uprava Prijedor postupa u skladu sa zaključcima koji su doneseni na sjednici Koordinacionog tijela Vlade RS a u vezi bezbjednog i humanog pristupa ovoj kategoriji lica.

Ovom prilikom je izdvojio aktivnost policijskih službenika koji se odnose na otkrivanje lica, koje je u Novom Gradu krijumčarilo 18 migranata a protiv kojeg je Tužilaštvu BiH podnesen izvještaj o počinjenom KD Krijumčarenje lica. Takođe je naveo da je u prethodnom periodu PU Prijedor nadležnom tužilaštvu podnijela tri izvještaja zbog počinjenog KD Krijumčarenje lica (migranata) protiv osam lica.

U pogledu primjene zakona o oružju i municiji započelo se sa represivnim mjerama oduzimanja oružja te je u dosadašnjem periodu podneseno osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv osam lica a zbog počinjenih deset prekršaja po Zakonu o oružju i municiji.

Stanje bezbjednosti saobraćaja je na zadovoljavajućem nivou, dok je kao pozitivna primjer izdvojio aktivnosti policijskih službenika na rasvjetljavanju saobraćajne nezgode po nepoznatom izvršiocu.

Načelnik Mikanović je naveo da je u toku mjeseca februara ukupno evidentirano 95 (89) krivičnih djela i to 79 iz oblasti opšteg kriminaliteta, pet iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, osam krivičnih djela privrednog kriminaliteta, dva iz oblasti bezbjednosti saobraćaja te jedno krivično djelo koje se odnosi na krijumčarenje lica.

Po nepoznatom izvršiocu ukupno je evidentirano 37 krivičnih djela a ukupno je rasvjetljeno 22. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 87 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 88 lica, od kojih je 30 povratnika u vršenju krivičnih djela dok je jedno lice maloljetnik. Rasvjetljenost po nepoznatom izvršioci iznosi 53,7% dok je ukuona rasvjetljenost 80,8%.

Od ukupnog broja krivičnih djela opšteg kriminaliteta 37 krivičnih djela izvršeno je po nepoznatom izvršiocu. U pogledu strukture najveći broj krivičnih djela 41 je iz oblasti imovinskih delikata, zatim 13 krivičnih djela iz oblasti braka i porodice te protiv života i tijela šest krivičnih djela. Kada su u pitanju krivična djela protiv imovine najveći broj odnosi se na  krađu 16, tešku krađu osam te oštećenje i oduzimanje tuđe stvari takođe osam.

Evidentirano je jedno krivično djelo u vezi otuđenja motornog vozila koje je rasvijetljeno a vozilo je vraćeno vlasniku.

U toku mjeseca februara jedno lice zatečeno je neposredno nakon izvršenja krivičnog djela a za koje je utvrđeno da je od strane NCB Interpol za istim raspisana međunarodna potraga te je lice predato u nadležnost Suda BiH.

Iz oblasti privrednog kriminaliteta materijalna šteta pričinjena izvršenjem osam krivičnih djela iznosi oko 92.000,00 KM kao i ujedno protivpravno stečena imovinska korist. U izvještajnom periodu iz oblasti zloupotrebe opojnih droga podneseno je pet izvještaja o počinjenom krivičnom djelu dok su tom prilikom oduzete različite vrste opojnih droga.

Načelnik Milašin je naveo da je mjesecu februaru, ukupno evidentirano 19 narušavanja JRiM ili za 13 % manje u odnosu na uporedni period dok je tom prilikom počinjeno 27 prekršaja.Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u kome je učestvovalo 5 i više lica. Svi javni skupovi protekli su bez incidenata.

U  mjesecu februaru evidentirana je 51saobraćajna nezgoda ili 25% manje u odnosu na uporedni period prethodne godine od čega je jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ukupno je evidentirano 2182 prekršaja ili 22 % više u odnosu na isti period predhodne godine kada je evidentirano 1781 prekršaj. Iz saobraćaja je isključeno 72 vozila ili više za 44% Takođe, iz saobraćaja je isključeno 175 vozača, od čega zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola 133 vozača ili u prosjeku pet vozača dnevno.

U skladu sa planskim aktivnostima  na nivou PU realizovano je više  akcije iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, i to pojačana kontrola saobraćaja sa akcentom na kontrolu učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova, kontrolu brzine kretanja motornih vozila i tehničke ispravnosti motornih vozila.

ASHA prodaja vozila