Početna BiH TEŠKO SE ODVOJITI OD DRŽAVNIH JASLI Ovi političari u Parlamentu BiH sjede...

TEŠKO SE ODVOJITI OD DRŽAVNIH JASLI Ovi političari u Parlamentu BiH sjede preko 18 godina

U ovom sazivu Parlamentarne skupštine BiH, koji u oktobru završava mandat, ima parlamentaraca koji su „nakupili“ priličan broj godina parlamentarnog staža.

Radi bolje percepcije javnosti navešćemo da su neki u parlamentarnim i skupštinskim klupama proveli onoliko koliko treba da se dijete rodi, završi osnovnu školu, srednju školu i fakultet.

Prema dostupnim biografijama, Denis Bećirović (SDP) je u ovim klupama 24 godine.

U organima vlasti je od 1998. godine kada je izabran za zastupnika u Parlamentu FBiH. Dvije godine kasnije ulazi u Skupštinu Tuzlanskog kantona i Dom naroda Parlamenta FBiH. Potom je 2002. godine ponovo izabran za zastupnika u kantonalnoj Skupštini, da bi u Parlamentarnu skupštinu BiH ušao 2006. gdje je i danas. Rođen je 1975. godine. Prije ulaska u organe vlasti dvije je godine bio nastavnik u osnovnoj školi i četiri godine profesor u srednjoj školi. Od 2010. je profesor na Univerzitetu u Tuzli.

Isti staž u parlamentarnim klupama ima i Halid Genjac (SDA), koji je prije ulaska u državni Parlament radio u struci od 1981. godine. U Parlament BiH je ušao 1996. godine do 2000, pa ponovo od 2002. godine.

Lazar Prodanović (SNSD) je u parlamentarnim klupama 24 godine. Jedan je od onih koji su u Parlamentu stekli uslove za penzionisanje. Prvo je u Narodnoj skupštini RS-a bio od 1996. do 1998, pa od 2000. do 2006. godine, od kada je u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Šemsudin Mehmedović (SDA) je od 1998. godine u parlamentarnim klupama, prvo u federalnom, a potom od 2006. godine u državnom Parlamentu. I on je prije ulaska u Parlament imao dosta godina drugog radnog iskustva.

Odmah iza njih je Munib Jusufović (SBB), koji je tri godine bio u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zatim od 2000. do 2002. u državnom Parlamentu, gdje je opet izabran od 2002. do 2006. godine, ali nije okončao mandat jer je 2004. godine suspendovan. Od 2006. godine do 2010. godine izabran je u Parlament FBiH, kao i tri mandata kasnije. Ponovo je 2018. osvojio mandat federalnog zastunika, ali je dvije godine kasnije ušao u državni Parlament.

Ko je „punoljetan“

Po stažu u zakonodavnoj vlasti slijede i neki koji su „tek“ punoljetni.

Mladen Bosić (SDS) je od 2004. godine bio zastupnik u Skupštini Brčko distrikta, a od 2010. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH sve do danas.

Lidija Bradara (HDZBiH) takođe ima 18 godina ovakvog iskustva, prvo kao zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona gdje je bila od 2002. do 2010. godine, a dio tog perioda je bila i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH. Ponovo je 2014. izabrana za kantonalnu zastupnicu, te delegatkinju u Parlamentu FBiH, da bi od 2018. godine „sjela“ u državni Dom naroda.

Dušanka Majkić (SNSD) ima 18 godina staža u zakonodavnoj vlasti. U državni Parlament je ušla 2004. umjesto stranačkog kolege Nikole Kragulja, gdje je do danas.

Tu je i Zukan Helez (SDPBiH) koji je u Parlament FBiH ušao 2000. godine i tu je bio do 2010, zatim je bio ministar, pa je opet od 2014. godine bio federalni zastupnik, a od 2018. i državni zastupnik.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, prema dostupnim podacima, takođe ima 18 godina parlamentarnog staža. Godine 2000. je izabran za zastupnika u Parlamentu Federacije BiH. U isti dom je biran četiri puta zaredom, ali je 2010. godine mandat prepustio jer je imenovan za premijera FBiH. Na Općim izborima 2014. godine Nikšić je peti put ušao u Parlament FBiH, a 2018. u

Parlamentarnu skupštinu BiH.

Jubilarnih 20 godina i prvo zaposlenje

Nikola Špirić (SNSD) u Parlamentu je od 1998, ali nema 18 godina tog staža već 16 godina. Međutim on je dobio jubilarnu nagradu za 20 godina staža u institucijama BiH s obzirom na to da je bio član Savjeta ministara BiH. I on je penziju zaradio u Parlamentu.

Također 16 godina u parlamentarnim klupama je i Saša Magazinović (SDP), kojem je prvo zaposlenje 2006. godine bila pozicija zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, i ujedno delegata u Parlamentu FBiH. U državnom Parlamentu je od 2010. godine.

Predrag Kožul (HDZBiH) je 16 godina u zakonodavnoj vlasti, prvo u Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona, pa u Parlamentu FBiH i na kraju od 2014. u Parlamentu BiH, s tim da njemu to nije prvo zaposlenje.