fbpx

Tenderi odgodili radove

Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je podsjetio da su kašnjenu radova na redovnom održavanju puteva kumovale objektivne okolnosti, jer je pitanje putne mreže, kako je naglasio, usko vezano za realizaciju raspisanog tendera koji se, zbog žalbi zainteresovanih firmi i sporog reagovanja nadležnih institucija, realizuje sa višemjesečnim kašnjenjem.

Krajnji epilog je da su poslovi na sanaciji puteva i saobraćajnica na području lokalne zajednice u toku.

– Nadzorni organi intenzivno prate realizaciju tih poslova, a konačnu ocjenu o svemu daćemo nakon realizacije onog što smo zacrtali u raspisanom tenderu – naveo je gradonačelnik Đaković na desetoj sjednici Skupštine grada Prijedora.

Ivan Begić, aktivista u lokalnoj zajednici, kaže da u Savjetima mjesnih zajednica imaju razumijevanja za ove probleme na koje je naišla Gradska uprava.

– Najprije se naišlo na problem sa zimskim održavanjem, što je na zadovoljstvo građana veoma brzo riješeno, te se početkom godine počelo sa realizacijom redovnog održavanja puta sa makadamskim i asfaltnim kolovoznim zastorom. Naravno, svi radovi su rađeni sa ono sredstava koliko se moglo pronaći. Lično sam imao mnoge prigovore na izvođača radova o čemu sam obavijestio nadležne službe. Prema mojim informacijama tenderi su završeni ili su pri kraju i uskoro se očekuje početak izvođenja radova.

Prijedor24.com

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila