Početna Biznis Svaki građanin RS zadužen 2.489 KM

Svaki građanin RS zadužen 2.489 KM

Svaki stanovnik Republike Srpske (RS) na kraju septembra 2017. godine bio je zadužen 2.489 KM. Podaci Agencije za bankarstvo u RS-u pokazuju da su građani sve više u dugovima, budući da je zaduženost po stanovniku RS-a na kraju 2016. godine iznosila 2.350 KM.

Na nivou bankarskog sistema Republike Srpske ukupne kredite stanovništvu čine krediti bankarskog sektora, mikrokreditnog sektora i potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, a na kraju septembra 2017. godine iznosili su dvije milijarde i 912,9 miliona KM.

Krediti stanovništvu bankarskog sektora zaključno s 30. septembrom prošle godine iznosili su dvije milijarde i 660,4 miliona KM, što iznosi 2.273 KM po stanovniku RS i povećani su u odnosu na kraj 2016. kada je zaduženost građana kod banaka bila 2.151 KM po stanovniku.

Sektor mikrokreditnih organizacija u RS plasirao je građanima iznos od 250,4 miliona KM ili 214 KM po stanovniku. Samo devet mjeseci ranije zaduženost po stanovniku RS kod mikrokreditnih organizacija bila je 197 KM.

I sektor davalaca lizinga ima ukupna potraživanja od stanovništva po osnovu finansijskog lizinga u iznosu od 2,1 milion KM ili dvije KM po stanovniku RS.

U izvještaju Agencije za bankarstvo se potvrđuje da je u sektoru fizičkih osoba izražena koncentracija kredita za opštu potrošnju u iznosu od milijardu i 499,2 miliona KM ili 69 posto ukupnih kredita fizičkih osobama s rastom po stopi od osam posto ili za 112,8 miliona KM.

Rast kredita za opštu potrošnju evidentan je kod sedam banaka u rasponu od jedan do 14 posto i učešćem od 31 posto u ukupnim kreditima bankarskog sektora.

Prema namjenskoj strukturi kredita građanima za opštu potrošnju, najveće učešće imaju nenamjenski gotovinski krediti koji iznose milijardu i 757,7 ili 87 posto ukupnih kredita za opštu potrošnju (63 posto ukupnih kredita građana), sa stopom rasta od devet posto u odnosu na kraj prethodne godine.

Agencija za bankarstvo RS-a u izvještaju o stanju bankarskog sektora na kraju 30. septembra 2017. navela je da su za obračun prosječne zaduženosti po stanovniku korišteni rezultati popisa stanovništva iz 2013. godinu, prema kojima ukupan broj popisanih osoba za teritoriju RS-a iznosi 1.170.342 stanovnika.

 

Fena

Dental Studio Prijedor