Grad Prijedor će ukupno za drugo polugodište školske 2022/23.godine za subvencije troškova đačkog prevoza izdvojiti 54.000 KM, a pravo na ovaj vid podrške u školovanju ostvario je 251 srednjoškolac.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković potvrdila je da pravo na subvenciju troškova prevoza u visini od 20% od iznosa mjesečne karte za drugo polugodište školske 2022/2023. godine imaju učenici čije je mjesto prebivališta od škole udaljeno četiri i više kilometra, pod uslovom da ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.

” U toj kategoriji od 101 prijavljenog učenika, 98 ispunjavaju uslove propisane Odlukom o subvenciji đačkog prevoza za drugo polugodište školske 2022/2023. godine (“Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 1/23), dok tri učenika ne ispunjavaju”, navela je Brdar Mirković.
Ona je pojasnila da prema navedenom Pravilniku pravo na subvenciju troškova đačkog prevoza za drugo polugodište školske 2022/2023. godine u iznosu od 50% imaju učenici bez jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida ili civilne žrtve rata ili ratne torture, učenici iz višečlanih porodica čiji je jedan roditelj nezaposlen i učenici čiji jedan roditelj samostalno vrši roditeljsku dužnost.Pravo na subvenciju troškova prevoza u iznosu od 100%, takođe za drugo polugodište školske 2022/2023. imaju učenici bez roditeljskog staranja, učenici iz višečlanih porodica u kojima su oba roditelja nezaposlena, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i učenici iz porodica čiji je član porodice korisnik stalne novčane pomoći ili prava na njegu i pomoć drugog lica.

” Na javni poziv za subvenciju troškova đačkog prevoza za učenike srednjih škola, u okviru posebnih kategorija, sa područja grada Prijedora, za drugo polugodište školske 2022/23. godine prijavilo se ukupno 182 učenika od kojih je 153 ispunilo uslove propisane Pravilnikom o subvenciji troškova đačkog prevoza dok 29 učenika nisu” potvrdila je Brdar Mirković.