Početna Prijedorski region STUDIRANJE NA RUDARSKOM FAKULTETU UZ MINIMALNE TROŠKOVE

STUDIRANJE NA RUDARSKOM FAKULTETU UZ MINIMALNE TROŠKOVE

Danijel Iličić iz Stanara i Ilija Bokonjić iz Trebinja, studenti su prijedorskog Rudarskog fakulteta na studijskom programu rudarstva i geološkog inženjerstva. Vjeruju da će, po završetku fakulteta, dobiti posao, jer je potreba za rudarskim inženjerima sve veća, a sve je manje ovakvih kadrova na Birou za zapošljavanje. Od velikog značaja im je i to što smještaj u hotelu, umjesto 150, plaćaju 60 KM. Ostatak subvencionira Grad Prijedor.

“Uslovi smještaja su dobri, a podrška Grada Prijedora olakšava kućnom budžetu naših roditelja”, rekao je Danijel Iličić.

Na Rudarskom fakultetu trenutno ima oko 80 studenata. Njih 20 došlo je iz drugih gradova. Na budžetu su svi koji upišu prvu godinu ovog fakulteta. Troškovi po semestru iznose 42 KM. Od postojanja ovog fakulteta upisane su samo tri generacije srednjoškolaca sa zvanjem rudarskih i geoloških tehničara. Po riječima dekana Vladimira Malbašića, bilo bi mnogo jednostavnije da Rudarski fakultet upisuju upravo te struke.

”To je bio racionalan prijedlog gdje bi se svake dvije godine upisivala jedna generacija rudarskih ili generacija geoloških tehničara. Tako bismo imali stalnu bazu srednjoškolaca, od kojih bi jedan dio dolazio na fakultet da se unapređuje u tom smislu”, istakao je Vladimir Malbašić, dekan Rudarskog fakulteta.

Podršku i pomoć studentima Rudarskog fakulteta pruža i ”Arcelor Mittal” Prijedor. Naime, većina studenata koji diplomiraju na ovom fakultetu, posao dobija u ovoj kompaniji, a tu je i mogućnost redovne prakse.

”Dosta studenata je prošlo kroz naš rudnik, dosta diplomaca sa prijedorskog Rudarskog fakulteta radi upravo kod nas, što je za svaku pohvalu. Naša vrata su svima otvorena i uvijek smo raspoloženi za saradnju sa mladim ljudima”, navodi Predrag Šorga, rukovodilac Službe za opšte poslove kompanije ”Arcerol Mittal” Prijedor.

Rudarski fakultet u Prijedoru osnovan je 1997. godine kao odsjek Tehnološkog fakulteta, a od 2009. je posebna organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.

kozarski