Početna Biznis Stopiran tender za izgradnju HE „Dabar“

Stopiran tender za izgradnju HE „Dabar“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Preduzeće „Hidroelektrana Dabar“ moraće ponovo ocjenjivati pristigle zahtjeve firmi za učešće na tenderu za izgradnju hidroelektrane „Dabar“, nakon što je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila dio postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju ove HE.

Odlučujući o žalbi konzorcijuma, koji čine kompanije „China National Electric Engineering Co. Ltd“ iz Kine i „RIKO“ iz Slovenije, Kancelarija za razmatranje žalbi je prihvatila dio navoda konzorcijuma, dok je dio odbacila kao neosnovan.

Odbačen je dio žalbe konzorcijuma koji se odnosi na njihovu diskvalifikaciju iz postupka javne nabavke, dok su prihvaćeni navodi da ni ostali ponuđači nisu dokazali kadrovsku sposobnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Odbijaju se navodi konzorcijuma izjavljeni u dijelu ocjene ugovornog organa o nedopustivosti učešća u takmičarskom dijalogu, kao nekvalifikovanog kandidata, dok se usvaja žalbeni navod koji se odnosi na osporavanje kandidata koji su, prema ocjeni ugovornog organa, dokazali kadrovsku sposobnost“, navodi se u odluci Kancelarije za žalbe.

Kancelarija je poništila dva zapisnika o pregledu i ocjeni zahtjeva za učešće u postupku takmičarskog dijaloga za finansiranje i izgradnju objekata HE „Dabar“.

„Ove radnje se vraćaju na ponovni postupak ocjene kadrovske sposobnosti kandidata u dijelu kako je osporen žalbom“, dodaje se u odluci.

U obrazloženju odluke kojom se poništavaju zapisnici, Kancelarija navodi da je u njima, između ostalog, navedeno da su zahtjev za učešće dostavila četiri kandidata, a da su dva kandidata kvalifikovana i prihvatljiva.

„U dijelu koji se odnosi na obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata za dva kandidata u odvojenim, naprijed označenim zapisnicima, navedeno je „dostavljeno“. Takav nepravilan i neuvjerljiv pristup ugovornog organa ocijenjen je neprihvatljivim, nepouzdanim i nedovoljnim da bi se nesumnjivo prihvatila ocjena o sposobnosti kandidata, te će ponavljanjem radnji ugovorni organ pripremiti dokumentaciju u spisu, tako da će ona sadržavati potrebne analitičke elemente prikaza traženih i dostavljenih dokaza“, navodi se u obrazloženju odluke.

Preduzeće „Hidroelektrana Dabar” raspisalo je u januaru ove godine javni poziv za finansiranje i izgradnju objekata HE ukupne vrijednosti oko 430 miliona KM. Rok za prijem ponuda bio je 1. mart 2019. godine.

Prvu fazu takmičarskog postupka prošle su dvije kineske kompanije koje su 22. aprila odabrane za drugu fazu takmičenja, o čemu smo pisali u tekstu „Kinezi grade HE „Dabar“ vrijedan 430 miliona KM“.

Iz daljeg takmičenja je diskvalifikovan konzorcijum „CNEEC-RIKO“, nakon čega je uslijedila žalba u kojoj su tvrdili da je tender za HE „Dabar“ namješten.

CAPITAL: M. Čigoja

ASHA prodaja vozila