Grad Prijedor ove godine po prvi put, pored stipendija za učenike i studente, dodjeljuje i stipendije za perspektivne mlade sportiste.

Javnim konkursom , koji je Gradska uprava objavila u drugoj polovni januara , bila je predviđena dodjela 30 stipendija perspektivnim sportistima grada Prijedora za 2022. godinu.

Komisija je , nakon provedene cjelokupne procedure, danas objavila rezultate konkursa kojim se od pristiglih 36 prijava sportista, stipendije dodjeljuju za njih 27.

Pravo na dodjelu stipendija imali su perspektivni sportisti do navršenih 18 godina života u tekućoj godini.

Ograničenja u pogledu godina života se nisu primjenjivala na sportiste invalide i potencijalne olimpijske kandidate.

Odluku o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima grada Prijedora za 2022.godinu možete pogledati ovdje.