Početna Prijedorski region Stabilno stanje bezbjednosti u PU Prijedor

Stabilno stanje bezbjednosti u PU Prijedor

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rukovodstvo Policijske uprave Prijedor, 16.04.2019. godine održalo je redovnu konferencija za novinare, na kojoj su prezentovani rezultati rada za prva tri mjeseca tekuće godine.

U uvodnom izlaganju načelnik PU Prijedor Sretoja Vujanović, naveo je da je na području ove Uprave tokom prva tri mjeseca 2019. godine, održan povoljan bezbjednosni ambijent. Nije bilo nerasvijetljenih krivičnih djela protiv života i tijela, a ukupan broj navedenih krivičnih djela je manji za 25%.

Rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 65%, dok je u oblasti opšteg kriminaliteta evidentiran visok procenat rasvjetljenosti krivičnih djela teška krađa, a koji je za 15% veći u odnosu na uporedni period.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U izvještajnom periodu nije bilo evidentiranih krivičnih djela razbojništvo dok je iz prethodnog perioda rasvijetljeno jedno krivično razbojništvo izvršeno po nepoznatom izvršiocu.

Načelnik Vujanović je naveo da su aktivnosti na otkrivanju krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i dalje prioritet u radu, a posebno krivična djela koruptivnog karaktera. U izvještajnom periodu materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim djelima kao i stečena protivpravna imovinska korist iznosi oko 1.916.000,00 KM.

Iz oblasti otkrivanja krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga nastavljen je kontinuitet ostvarenih rezultata te je za 20% povećan broj otkrivenih slučajeva zloupotreba opojnih droga.

Takođe je istakao da su početkom marta mjeseca evidentirana tri slučaja koja se dovode u vezu sa incidentima motivisanim mržnjom i predrasudama, od toga dva na području grada Prijedora i jedno na području opštine Novi Grad, te da su isti kvalifikovani kao krivična djela koja su rasvijetljena. Zajedničkim aktivnostima sa predstavnicima lokalne zajednice, a u skladu sa Planom prevencije, upućena je jasna poruka s ciljem ostvarivanja generalne i specijalne prevencije navedenih incidenata.

Na području PU Prijedor za tri mjeseca 2019. godine ukupno je evidentirano i kontrolisano 259 migranta, a najveći broj migranata evidentiran je na području opštine  Kozarska Dubica.

Načelnik je takođe rekao da se u skladu sa Zakonom o oružju i municiji preduzimaju aktivnosti u pogledu represivnih mjera i oduzimanja oružja od lica koja se nisu pridržavala navedenog zakona.

Načelnik Sektora kriminalističke policije rekao je da je tokom prva tri mjeseca  2019. godine evidentirano ukupno 283 krivičnih djela odnosno 12 više u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela 234 je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 14 je iz oblasti zloupotreba opojnih droga, 23 privrednog kriminaliteta, dok je 12 iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Procenat rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom  izvršiocu iznosi 64,6% dok je ukupno riješeno 84%.

Od ukupno broja evidentiranih krivičnih djela po nepoznatom počiniocu izvršeno je 122  ili 43,1% a ukupno je rasvijetljeno 82. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 250 izvještaja o počinjenim KD protiv 273 lica, od kojih su 68 povratnici a osam lica su maloljetnici.

Iz oblasti opšteg kriminaliteta ukupno su evidentirana 234 krivična djela od čega je 120 po nepoznatom izvršiocu. Što se tiče strukture, najveći broj odnosno 132 je iz oblasti imovinskih delikata te 23 protiv života i tijela. Ukupno je evidentirano 45 krivičnih djela teška krađa od čega je rasvijetljeno  29 ili 64,4%.

U izvještajnom mjesecu evidentirana su 4 krivična djela u vezi otuđenja motornih a koja su pronađena i vraćena vlasnicima.

Protiv života i tijela evidentirana su 23 krivična djela od kojih su dva po nepoznatom izvršiocu a koja su rasvijetljena.

Iz oblasti privrednog kriminaliteta ukupno su otkrivena i rasvijetljena 23 krivična djela.

U  proteklom periodu tekuće godine protiv lica koja su se bavila zloupotrebom opojnih droga podnešeno je ukupno 14 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima  pri čemu je i dalje zadržan trend oduzimanja različitih vrsta opojnih droga.

Načelnik Sektora policije Mario Milašin naveo je da je na području koje operativno pokriva PU Prijedor, iz oblasti javnog reda i mira ukupno  evidentirano 69 narušavanja javnog reda i mira i 89 prekršaja, što predstavlja pad broja narušavanja za 20% i broja prekršaja za 26% u odnosu na uporedni period. Narušavanja javnog reda i mira u većem obimu nije bilo.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja tokom prva tri mjeseca ukupno je evidentirano 190 saobraćajnih nezgoda ili 8 nezgoda manje u odnosu na uporedni period. Evidentirane su tri saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima, deset saobraćajnih nezgoda u kojima su učesnici zadobili teške tjelesne povrede i 40 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima.

Kroz planski usmjerenu represiju tokom prva tri mjeseca, ukupno je evidentirano 6920 prekršaja, uručeno je 6377 prekršajnih naloga i podneseno 96 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Iz saobraćaja je isključeno 639 vozača i 247 vozila.