Početna BiH Šta je medicinski, a šta industrijski kiseonik?

Šta je medicinski, a šta industrijski kiseonik?

Industrijski kiseonik je kiseonik koji se koristi u industriji, obično zahtijeva čistoću koja sadrži kiseonik, drugi nemaju potrebe, uglavnom se koriste za zavarivanje, plinsko zavarivanje, plinsko rezanje i tako dalje.

Industrijski kiseonik istovremeno sadrži i štetne gasove poput ugljičnog monoksida i metana. Industrijski kiseonik je gas koji se koristi u industrijskoj proizvodnji i preradi proizvoda.
Za zahtjeve niskog kvaliteta obično je potrebna kvalifikacija od 99% ili više. Tokom postupka kompresije i punjenja, u cilindar se dovodi kisela ili alkalna voda za podmazivanje, što će uzrokovati rđanje unutrašnjeg zida cilindra, zbog čega će gasu boci imati miris.
Medicinski kiseonik se odnosi na upotrebu kriogenog odvajanja za odvajanje kiseonika iz atmosfere za nabavku kiseonika za medicinsko liječenje pacijenata.
Primjenjivo na pomoćno liječenje respiratornih bolesti uzrokovanih hipoksijom (poput astme, bronhitisa, plućne srčane bolesti itd.) I bolesti srca i cerebrovaskularnog sistema (poput koronarne srčane bolesti, infarkta miokarda, cerebralnog krvarenja, cerebralnog infarkta) ublažiti njihov nedostatak.
Može se koristiti i za brzo oslobađanje umora nakon udisanja kiseonika ili intenzivnog mentalnog i fizičkog rada. Stoga je nacionalno odjeljenje za regulaciju lijekova uvijek uključivao medicinski kiseonik kao lijek za upravljanje i potrebna mu je dozvola za proizvodnju i rad medicinskog kiseonika.
(BN)