Početna Vijesti Šta ako niste zalijepili stiker ili ste ga izgubili?

Šta ako niste zalijepili stiker ili ste ga izgubili?

Registrovali ste vozilo i dobili novu stiker naljepnicu koja to potvrđuje. Ipak, ona se na neki način oštetila, pa nije čitljiva ili nije ispravno postavljena.

Za to ćete, prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH, biti kažnjeni novčanom kaznom od 100 do 300 KM.

“Članom 235. stav (1) propisano je da će se novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM za prekršaj kazniti vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu o registraciji za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlašćenog lica, a pri tome stiker naljepnica ne dokazuje da je vozilo registrovano. Istom kaznom biće kažnjen vozač koji upravlja motornim i priključnim vozilom ako stiker naljepnica nije postavljena na propisan način ili nije čitljiva (član 208. stav (3) i član 215. stav (1))”, pojasnili su nam u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS.

Obavezna dokumentacija

Prema istom Zakonu propisano je da se za registrovano vozilo izdaju: registarske tablice, potvrda o registraciji, privremena potvrda o registraciji, potvrda o vlasništvu vozila i stiker naljepnica.

Takođe, propisano je da kada vozač upravlja motornim i priključnim vozilom, isti mora kod sebe imati važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo, kao i polisu obaveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrovana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području BiH i dužan je da je pokaže na zahtjev policajca ili drugog ovlašćenog lica.

Iz MUP-a RS pojasnili su nam da i prema Pravilniku o registriranju vozila BiH propisano je da se registrovanje vozila po prvi put u BiH vrši izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera naljepnice, odnosno u slučaju ponovne registracije izdavanjem ili popunjavanjem odgovarajućih podataka uz potvrdu o vlasništvu vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera.

Šta je stiker naljepnica?

Istim Pravilnikom propisano je da je stiker naljepnica znak kojim se označava rok važnosti registracije vozila, ima oblik stikera naljepnice i isti izdaje nadležno tijelo sa rokom važenja od najduže godinu dana.

Kako izgleda i kako se postavlja stiker naljepnica?

Stiker naljepnica je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 45 mm x 60 mm i postavlja se:

  • za putničke automobile sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u gornjem desnom uglu,
  • za ostala vozila koja imaju vozačku kabinu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u donjem desnom uglu.

“Takođe, stiker naljepnica za vozila koja nemaju prednje vjetrobransko staklo je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 30 mm x 20 mm i postavlja se na zadnjim registarskim tablicama iznad prve horizontalne linije”, navode iz MUP-a.

Vremenski period važenja naljepnice

Vremenski period važenja registracije vozila označava se bušenjem odgovarajućih polja na stiker naljepnici.

“U slučaju da je za vozilo propisana obaveza obavljanja šestomjesečnog redovnog tehničkog pregleda, nadležno tijelo izdaje stiker naljepnicu sa rokom važenja od šest mjeseci, a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije”, pojašnjavaju u MUP-u.

Oštećenje naljepnice

Prema pomenutom Pravilniku propisano je da u slučaju oštećenja stikera naljepnice vlasnik registrovanog vozila dužan nadležnom tijelu prijaviti oštećenje stikera naljepnice radi izdavanja nove.

“Nova stiker naljepnica se u ovom slučaju izdaje sa rokom važenja zamijenjene stiker naljepnice. Nadležno tijelo je dužno elektronski evidentirati promjenu stikera naljepnice”, zaključili su u MUP-u.