Izmjenama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa djecom predviđeno je da Srbija od iduće godine za prvo dijete isplati 300.000 dinara /2.550 evra/, a da majkama omogući pravo na sredstva za kupovinu stana, kao dio populacione politike.

Prijedlog izmjena usvojila je Vlada Srbije radi podsticaja rađanja djece i pružanja podrške materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju, djecom sa invaliditetom, kao i djeci bez roditeljskog staranja.

Nova mjera populacione politike odnosi se na to da svaka majka za dijete rođeno od 1. januara iduće godine, ako je državljanin Srbije i ima prebivalište u Srbiji, može da, na osnovu rođenja djeteta, ostvari pravo na sredstva za izgradnju, učešće u kupovini ili kupovinu porodično-stambene zgrade.

To se odnosi na majke koji prvi put stiču u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan na teritoriji Srbije, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dijete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije.

Izuzetno, u slučaju smrti majke djeteta, pravo može ostvariti otac djeteta.

capital.ba